GESTIÓ FORESTAL | 31/05/2012  RuralCat/DAAM

Els aprofitaments de fusta a Catalunya pugen un 24 per cent

Segons les últimes dades presentades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), els aprofitaments de fusta a Catalunya durant l'any 2010 van pujar un 24 per cent en relació amb l'any anterior. Les tallades de coníferes, que van representar el 82 per cent del volum total, van incrementar-se un 29 per cent (+101.470 metres cúbics), i les de planifolis un 6 per cent (+5.691 metres cúbics).

 El manteniment d’una demanda estable, una cartera de comandes forta, nivells d’estocs baixos i la reducció de la capacitat productiva a Europa, permeteren registrar una millora en el sector forestal al llarg de 2010. L’augment del mercat de la biomassa forestal ha estat i és un factor d’estabilització econòmica per a moltes serradores. Gràcies al pla d’ajuts engegat per la Generalitat al final de 2009 (destinat a mobilitzar 300.000 tones de material procedent dels boscos locals, per tal de mantenir l’estructura bàsica de la cadena forestal) la demanda de la fusta es va revifar també a Catalunya, malgrat les ofertes procedents de les serradores de les Landes arran de la tempesta Klaus.

 

En aquest context, els aprofitaments de fusta a Catalunya durant 2010 pujaren el 24per cent envers l’any anterior. Les tallades de coníferes, que representaren el 82 per cent del volum total, creixeren el 29 per cent (+101.470 metres cúbics) i les de planifolis augmentaren del 6 per cent (+5.691 metres cúbics). L’increment dels aprofitaments de coníferes fou gràcies a la fusta de pinassa i pi blanc (dues de les espècies habitualment més explotades), però també a la de pinastre, pi insigne i avets, que mostren una embranzida espectacular en termes percentuals. En canvi, disminuí el volum de pi roig, l’espècie més representativa. Quant als planifolis, pujaren les tallades de surera, castanyer i  eucaliptus. Al contrari, baixaren els aprofitament de pollancre (espècie que sols representa una tercera part del volum de planifolis aprofitat) i faig. Tot plegat va permetre que el volum total de les explotacions (554.666 metre cúbics) hagi tornat a superar la mitjana de llarg termini que,  entre 1996 i 2010, marca un volum de 533.412 metres cúbics anuals.