INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 25/07/2018  Ruralcat

L’IRTA llança una enquesta per al desenvolupament de nous productes que valoritzin la carn del Pirineu i el peix local

El qüestionari forma part d’un procés demostratiu de creativitat i innovació que l’IRTA està duent a terme per a agrupacions de productors agroalimentaris.

L’IRTA està treballant en l’activitat de demostració “CREATIVACIÓ: La creativitat dirigida a la innovació en el desenvolupament de nous productes per a agrupacions de productors agroalimentaris”, que consisteix en el desenvolupament d’un procés creatiu per a l’obtenció d’idees per a nous productes alimentaris. Aquesta activitat està cofinançada pel DARP i el FEADER a través de l’operació 01.02.01 de transferència tecnològica del PDR de Catalunya 2014-2020.

L’objectiu principal d’aquesta activitat és posar a la disposició del sector primari català, de manera aplicada i pràctica, els coneixements científics i l’experiència de que disposa l’IRTA en l’ús de metodologies de creativitat com a eina bàsica en el procés de innovació. La seva aplicació permetrà als productors desenvolupar i llançar al mercat uns nous productes de forma sistematitzada reduint el risc de fracàs associat augmentant d’aquest manera la seva competitivitat i desenvolupament econòmic.

El gener de 2018 es va crear el grup de treball format per persones representants d’associacions, explotacions i productors d’un mateix producte amb interessos comuns en quant a la innovació. Una vegada creat el grup, es van realitzar diverses sessions per a identificar les necessitats conjuntes i definir el repte d’innovació que es volia abordar. Aquest procés es va realitzar utilitzant diferents tècniques de creativitat que van permetre avaluar el repte des de diferents perspectives i recollir tota la informació relacionada. 

El procés va continuar amb diverses sessions separades en el temps per fomentar la reflexió i promoure la creativitat inconscient dels integrants, per tal de generar el major nombre possible d’idees i solucions possibles. Per aconseguir-ho, es van utilitzar tècniques per estimular la capacitat creativa evitant el judici crític. 

S’està duent a terme amb dos grups i amb dos reptes diferents:

- Elaborar un producte carni saludable a punt per consumir que valoritzi la carn de les explotacions del Pirineu.

- Diversificar l’oferta de productes elaborats amb peix local

Per incorporar la perspectiva del consumidor final, durant aquest mes de juliol es realitzaran dues enquestes en línia a 100 consumidors, els resultats de les quals s’incorporaran al procés de generació del concepte de producte.

De de totes les idees obtingudes en tot aquest procés se seleccionarà la idea de producte més viable per ambdós reptes. Durant el segon any del projecte es realitzaran vàries sessions de demostració sobre el desenvolupament d’aquests productes.