INNOVACIÓ | 25/07/2018  Ruralcat

Augmenta el nombre d’empreses innovadores, segons les dades del Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2017

Segons les dades de l’estudi que avalua el nivell d’innovació de les empreses catalanes, també augmenta la incorporació de les noves tecnologies per a la transformació digital i augmenten els recursos destinats a l’R+D.

El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un estudi pioner al món en avaluació de la innovació de les empreses. D’una banda, analitza l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles i, de l’altra, ofereix informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes. 

Segons els resultats de l’estudi, el 55,3% de les empreses catalanes ha realitzat algun tipus d’innovació el 2017, un percentatge lleugerament superior al de 2016, que va ser el 54,6%. Les empreses emergents de menys de 5 anys concentren una major activitat innovadora (75,2%). També destaca que el 25,7% de les empreses catalanes de més de nou treballadors adquireixen o desenvolupen R+D, un percentatge lleugerament superior al de l’any 2016 (25,4%). Així mateix, també augmenten els recursos que les empreses destinen a la innovació, ja que el 68% de les empreses ha destinat més recursos a l’R+D el 2017 que l’any 2016 (58,2%).

La innovació en procés (64,5% del total) és l’activitat innovadora principal, seguida de màrqueting i comercialització (62%), producte i serveis (60,7%) i mètodes d’organització (59,6%). En menor mesura, les empreses han innovat en reputació i valor de marca (41,3%) i model de negoci (25%).

Pel que fa a la formació, gairebé el 70% de les empreses innovadores ha destinat recursos a la formació dels seus treballadors en aspectes relacionats amb l’activitat innovadora el 2017. Les empreses han format els seus treballadors majoritàriament en nous mètodes de treball (45,3%) i introducció de nova maquinària (30,5%). Destaca la formació en noves tecnologies per a la transformació digital (21,8%) que ocupa el tercer lloc.

Respecte als resultats esperats, gairebé el 70% de les empreses amb activitat R+D espera obtenir un producte o servei nou o millorat el 2018 i el 45% preveu incrementar la facturació gràcies a la innovació. Les empreses que han incorporat tecnologies digitals preveuen millors resultats, especialment en l’augment de l’eficiència, de la facturació i de llocs de treball.