DARP | 26/07/2018  Ruralcat

El CTFC publica un Manual de gestió agrícola de guarets per a la conservació d’aus estepàries

En el marc del projecte “Gestió agrícola dels guarets per a la conservació d'aus estepàries”, s'ha editat el manual que recull informació pràctica sobre com gestionar els guarets des d'un punt de vista agrícola, per tal d'afavorir la presència de les aus estepàries.

El manual està dirigit a tècnics encarregats de la gestió del medi natural, a agricultors i a totes aquelles persones interessades en la conservació i la biodiversitat.

La publicació es divideix en tres apartats principals: el paper agrícola del guaret en els sistemes pseudo-estèpics, la importància del guaret per a les aus estepàries, i les eines actuals disponibles per promoure la gestió a partir del guaret. 

En el primer apartat es descriuen els sistemes pseudo-estèpics, així com la funció agrícola del guaret i la gestió agronòmica i les tècniques de maneig i més habituals per part dels agricultors.

El segon apartat se centra en la importància del guaret per a les aus estepàries i el seu paper vital per a la conservació de les mateixes. S'inclou una fitxa per a cadascuna de les espècies estudiades (sisó, pioc salvatge, calàndria, terrerola, torlit, ganga, xurra i gaig blau), detallant la seva situació legal, la distribució i la seva població a Espanya, la tendència de la seva població, les principals amenaces, els seus requeriments ecològics i les recomanacions sobre com gestionar els guarets per a cadascuna d'elles.

Finalment, el tercer apartat inclou els capítols relacionats amb les eines actuals disponibles per promoure la gestió i conservació d'aquestes aus mitjançant els guarets (mesures agroambientals, acords de custòdia, plans de gestió de les ZEPA, etc.).

El projecte que ha permès aquesta edició compta amb el suport del Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad. També s'ha comptat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El manual es basa en una revisió bibliogràfica exhaustiva i en part de l'estudi desenvolupat a Catalunya (amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona) i a Madrid (amb la col·laboració del grup d'Ecologia Terrestre de la Universitat Autònoma de Madrid) en desenes de guarets durant la temporada agrícola 2016-2017.