REG | 05/06/2012  RuralCat/DAAM

La Generalitat crea el Comitè Tècnic de seguiment del Segarra-Garrigues

Com a conseqüència de la reorganització del sector públic de les infraestructures que s'ha portat a terme en els darrers mesos, la Generalitat de Catalunya ha creat el Comitè Tècnic de seguiment de l'actuació del regadiu Segarra-Garrigues. L'objectiu que es persegueix és impulsar d'una manera determinada i definitiva l'actuació, i aconseguir el màxim nombre d'hectàrees en reg a curt termini.

L’esmentat Comitè, que es reunirà un cop al mes, farà el seguiment de les actuacions tècniques, ambientals i econòmiques del projecte. Així mateix, farà anàlisis i propostes per al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) sobre criteris tècnics de planificació i estratègies de dinamització en la implementació territorial del regadiu. Un dels aspectes fonamentals que el Comitè haurà d’impulsar és l’aplicació d’allò establert en la Llei Òmnibus, que permet a la Comunitat de Regants executar una part de la xarxa secundària de reg, com a part de contribució al finançament de l’actuació.

 El Comitè estarà format per membres del DAAM, del Departament de Territori i Sostenibilitat, del Departament d’Economia i Coneixement  i de la Comunitat de Regants, estant presents en el mateix totes les parts implicades, cosa que facilitarà la presa de decisions, alhora que es mantindrà la informació al dia sobre tots els aspectes rellevants de l’actuació.
 
La creació d’aquest Comitè Tècnic específic respon a la importància que representa per al Govern de la Generalitat de Catalunya aquesta actuació, que es troba en una fase avançada d’execució, amb una inversió ja feta superior als 700 milions.