INNOVACIÓ | 27/07/2018  Ruralcat

La UPC presenta DOSAVIÑA, una app per a optimitzar l’aplicació de productes fitosanitaris en el sector vitícola

L’aplicació, que ha estat desenvolupada per la Unitat de Mecanització Agrària (UMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el suport del Ministeri d’Agricultura i el projecte europeu LIFE, permet ajustar la quantitat adequada de productes fitosanitaris.

Es tracta d’una eina que permet la determinació de la quantitat òptima de producte fitosanitari i el volum a distribuir a les plantacions en vinyes en espatllera, basat en una adaptació del mètode del Leaf Wall Area (LWA).

El dispositiu també ofereix a l’agricultor una guia pràctica per a la selecció dels paràmetres operatius adequats (velocitat d'avanç, pressió de treball, tipus i nombre de broquets) per a una correcta aplicació i també pot emprar-se per a la regulació i ajustaments de l'equip en altres cultius arboris.

L’aplicació, desenvolupada per als sistemes operatius IOS i Android i també en versió web, està disponible en cinc idiomes  i dos sistemes d’unitats  (Sistema Internacional i US-Imperial), facilitant així el seu ús ampli en les zones mundials més importants de producció vitícola. L’ús de DOSAVIÑA permet, com ha demostrat científicament el grup d’investigació que l’ha desenvolupat, ajustar de forma adequada la quantitat de producte fitosanitari a la vegetació i reduir el risc de contaminació associat, en línia amb allò establert en la Directiva Europea d’Ús Sostenible de Fitosanitaris.

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA) és un grup de transferència i recerca que té com a nucli central el món de la maquinària agrícola, amb gran experiència especialment en l'àmbit de la tecnologia d'aplicació de productes fitosanitaris.

Les activitats que desenvolupa la UMA s’emmarquen en tres grans apartats: docència, investigació i transferència de tecnologia. L'activitat investigadora permet l’obtenció de resultats directament aplicables al sector productiu, gràcies entre altres aspectes, a l’estreta relació amb els fabricants i els productors agraris.