MEDI NATURAL | 06/06/2012  RuralCat/Generalitat de Catalunya

El Govern destinarà 37 milions a la prevenció i extinció d'incendis

El conseller d'Interior, Felip Puig, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, han exposat les actuacions que es porten a terme en matèria de prevenció i extinció d'incendis, especialment pel que fa a la Campanya d'estiu de 2012, que s'activarà el proper 15 de juny i finalitzarà el 15 de setembre. Enguany es destinaran 13,39 milions d'euros a treballs de prevenció d'incendis, gestió forestal sostenible, franges en urbanitzacions i Agrupacions de Defensa Forestal. El dispositiu tècnic i humà dels Bombers de la Generalitat suposarà una despesa aproximada de 24,14 milions d'euros.

Font: DAAM.

 Durant els primers cinc mesos de l'any, a Catalunya, hi han hagut 348 incendis i han cremat més de 4.500 hectàrees. Si comparem el número d’hectàrees cremades durant el mateix període dels darrers 11 anys, observem que no només s’ha superat la mitjana de la dècada, sinó també als anys més negatius com el 2000, 2005 i 2006. Amb aquestes dades, el Govern afronta una campanya forestal que, malgrat les darrers pluges, pot esdevenir complicada.

 

ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ - DISPOSITIU DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA

La campanya d’aquest any està marcada principalment per les millores tecnològiques, modificacions organitzatives i noves línies de treball per donar major capacitat de resposta de tots els agents humans i materials que lluiten en la prevenció i l’extinció dels incendis forestals.
El Departament d’Agricultura destinarà enguany  13,39 milions d’euros en treballs  de prevenció d’incendis, gestió forestal sostenible, franges en urbanitzacions i Agrupacions de Defensa Forestal.  Així,  intervindrà sobre la massa forestal realitzant actuacions dirigides a rebaixar la càrrega de combustible dels boscos a través de les diferents modalitats del treballs silvícoles de gestió forestal.  Una altre front d’inversions es fa sobre les àrees estratègiques, que inclouen les franges de prevenció d’incendis, les franges d’urbanitzacions i el manteniment silvipastoral. Tots aquests treballs estan dirigits per més de 40 enginyers del Departament.
L’objectiu és disposar d’una xarxa viària estratègica que doni cobertura suficient perquè els mitjans d’extinció puguin accedir als més de 2000 punts d’aigua i als forests de Catalunya.
Pel manteniment dels equipaments de les Agrupacions de Defensa Forestal i de les seves federacions es destinarà un milió d'euros; per a la prevenció a través dels mitjans aeris,  0,6 milions; per a les brigades de suport de Prevenció d’incendis, 0,37 milions; i per a la campanya publicitària es destinaran 0,17 milions.
 

Anàlisi del risc + lluita contra les causes + acció sobre la vegetació i infraestructures de defensa

Enguany el  Govern ha elaborat mapes de risc, millorant els gràfics d’humitat de la vegetació així com les eines de seguiment de l’estat de verdor via satèl·lit que, juntament amb l’automatització dels procés amb SIG Miramon, faciliten molt més l’elaboració dels mapes de risc.
També s’ha millorat l’anàlisi de la distribució espacial dels incendis que permet localitzar les zones més problemàtiques, i s’ha desenvolupat una formació especialitzada en el Cos d’Agents Rurals que en fan el seguiment, que ha dut a terme una important activitat inspectora de les infraestructures generadores de perill d’incendi forestal.
Pel que fa a l'acció sobre la vegetació i infraestructures de defensa, des del setembre del 2011 s’han realitzat un total de 9.327 inspeccions amb especial dedicació a les línies elèctriques, cremes autoritzades, àrees recreatives i urbanitzacions que han generat un total de 597 denúncies.  Així mateix, es realitzen inspeccions d’infraestructures útils per la extinció dels incendis forestals com és el cas de la xarxa bàsica de camins forestals amb 675 inspeccions i dels punts d’aigua amb 466 inspeccions.
Les campanyes específiques per la lluita contra els incendis causats per negligències o accidents en el període de la sega es van iniciar l’any 2011 i es consoliden aquest any per la valoració del seu resultat com una eina eficaç de prevenció.  Aquest any es desenvolupen dues d'específiques: la sega i el borrissol del pollancre.
 

Els dispositius de prevenció de la Campanya 2012

 
Recursos humans estructurals:
Cos Agents Rurals: 505
Enginyers forestals: 40
Guardes de reserva: 20
Comunicacions i suport: 43
Grup Especial Prevenció Incendis: 13
 
Recursos humans de reforç de col·laboració
Agrupacions de Defensa Forestal : 7.500 socis
Brigades de Forestal Catalana: 90
 
Recursos humans de reforç finançats pel DAAM
Operadors : 6
Tècnic geògraf (GIS) : 2
Auxiliars GEPIF : 35
Conductors: 5
Diplomats: 2
 
 

ÀMBIT DE L'EXTINCIÓ D'INCENDIS - DISPOSITIU DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR

El dispositiu tècnic i humà dels Bombers de la Generalitat per fer front a la Campanya Forestal 2012 suposarà una despesa aproximada de 24,14 milions d’euros. Els Bombers comptaran enguany amb 158 parcs de Bombers (entre parcs de bombers funcionaris, voluntaris i estiu) i amb 4 columnes mòbils. Així mateix, disposaran de 64 punts de guaita distribuïts per tot el territori, que es veuen complementats pels punts de guaita i vigilància forestal tant del Patronat de Collserola com de la Diputació de Barcelona.
Fins a 6.567 persones formen part del dispositiu humà. D’aquestes, 5.456 són personal habitual de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) i 1.111 és el total de personal contractat específicament per reforçar la Campanya Forestal.
 Finalment, i com és habitual, els Bombers reforçaran el seu dispositiu habitual gràcies a la incorporació de mitjans aeris durant el període de Campanya Forestal. En total, comptaran amb 35 aparells distribuïts arreu del territori.