GESTIÓ FORESTAL | 30/07/2018  Ruralcat

La consellera Teresa Jordà anuncia un pla estratègic forestal de país

La subhasta de fusta procedent de boscos públics 2018 repercutirà en un miler de llocs de treball. Els lots subhastats corresponen a 14 comarques i 73 municipis i entitats locals.

Un dels boscos amb lots de fusta subhastats del Berguedà

Un dels boscos amb lots de fusta subhastats del Berguedà

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha anunciat la voluntat de tirar endavant unes noves polítiques de gestió, amb plantejaments nous i analitzant les necessitats reals del sector forestal català. Jordà ha participat a Bagà (Berguedà) a la subhasta concentrada de fusta pública de Catalunya, on ha avançat que s’està preparant un pla estratègic del sector forestal català amb un sistema de cogestió: “al costat del sector i de la mà de l’Administració volem posar el sector al lloc que li pertoca”. En total, s’han venut 73.138 tones de fusta, per un valor de 2.924.723 euros, que impliquen la gestió d’unes 3.500 hectàrees forestals.

Jordà també ha volgut deixar ben clar que el sector forestal català “és un sector viu, i no només és viu, sinó que genera pràcticament un miler de llocs de treball”. El volum de fusta subhastada es calcula que repercutirà en 976 llocs de treball: 227 persones treballaran directament al bosc i a la indústria fustera, mentre que 749 se’n beneficiaran de manera indirecta. En un sol matí i amb un nombre significatiu de grans propietaris públics de tot el país, s’han licitat 58 lots fusters davant d’una bona representació del sector.

Aquesta subhasta és una de les principals mesures que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació té en marxa per dinamitzar la gestió forestal, especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d’entitats locals o de la Generalitat mateixa. En conjunt, els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha, cosa que representa un 24% de la superfície forestal a Catalunya.

Els lots subhastats corresponen a 14 comarques i 73 municipis i entitats locals. Les comarques amb un major volum de fusta licitada són la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà.

El volum inicial de fusta subhastada ha estat de 76.260 tones, resultat de la gestió forestal sostenible en unes 3.500 ha. S’ha venut el 96,4% del total de la fusta licitada. Els treballs que es realitzaran són en gran part de millora, sobretot aclarides en boscos joves per millorar-ne la vitalitat, reduir-hi el risc d’incendis i fer-los més resistents enfront de sequeres o plagues forestals.

Aquesta iniciativa forma part d’una aposta ferma i més global del Departament d’Agricultura centrada en l’àmbit de la gestió forestal. Així, l’objectiu és impulsar la bioeconomia i el desenvolupament de les zones rurals. L’estratègia se centra en la gestió forestal sostenible, el foment de l’ús de la fusta en la construcció, l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola o l’impuls del sector surer de Catalunya, entre d’altres.

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi impulsa una sèrie de mesures per maximitzar la mobilització del recurs fuster, de manera que les entitats locals propietàries comencin a buscar noves fórmules de gestió sota les línies d’actuació següents basades en diferents aspectes:  

- Models de funcionament que agrupin la propietat i que permetin ofertes conjuntes de major volum i, per tant, més atractives.
- Classificació dels productes obtinguts per generar valor afegit i aconseguir millor coordinació i afinitat amb les indústries de transformació, de manera que es pot oferir el producte concret que aquestes empreses requereixen a cada moment.
- Reinversió dels recursos obtinguts dels aprofitaments en altres treballs de millora en les forests mateixes, a fi d’afavorir la reactivació de l’activitat socioeconòmica laboral i les millores ambientals.

Durant la jornada, també s’han presentat diverses iniciatives d’innovació forestal impulsades per l’Administració, com ara un estudi presentat per l’ Institut Català de la Fusta (INCAFUST) sobre la viabilitat tècnica de la fabricació de CLT a Catalunya. També s’ha explicat el desenvolupament d’una plataforma integral d’actuacions forestals i seguretat i salut promoguda per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa, i un recull de recomanacions sobre la gestió forestal, en relació amb el canvi climàtic i la biodiversitat, elaborat per la Subdirecció General de Boscos. Finalment, l’INCAFUST ha presentat la publicació Promoció de la construcció amb fusta en l'àmbit municipal.