INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 02/08/2018  Ruralcat

El 2017 es va incrementar un 9% el nombre d’empreses del sector de l’alimentació i les begudes a Catalunya

L’Informe anual sobre la indústria a Catalunya, a càrrec de l ‘Observatori de la Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement, fa una radiografia de l’evolució de tots els àmbits del sector industrial, entre ells el sector de l’alimentació i begudes.

El nombre d’empreses del sector de l’alimentació i les begudes a Catalunya va augmentar en un 9%, mostrant un canvi respecte de la tendència dels anys anteriors, segons les dades de l’Informe sobre la indústria a Catalunya 2017.

Durant aquest període també s’ha consolidat  la contínua creació d’ocupació amb un augment del 3,7%. No obstant això, s’ha produït una lleu disminució de la producció industrial (–1,1%), frenant així la tendència de creixement dels darrers exercicis, tot i que destaca l’increment de les exportacions (+6,9%) i el de les importacions (+5,5%).

El sector de l’alimentació i les begudes està format per unes 2.701 empreses i és el més gran de la indústria manufacturera catalana en termes d’ocupació (83.825 persones), xifra de negoci (25.972 milions) i valor afegit brut (VAB) a preus bàsics (4.513 milions), seguit de la indústria química, la fabricació de productes metàl·lics i la fabricació de vehicles de motor, segons els casos. El sector alimentari català està format per una majoria de pimes, però també per un grup de grans empreses capdavanteres, molt competitives, innovadores i amb projecció nacional i internacional.

Tot i que no és un sector massa exportador (23,8% de les vendes vers el 33,5% per al conjunt de la indústria), les vendes en el mercat espanyol són molt importants per al sector agroalimentari català (76%). Pel que fa a l’estructura, només el 8,7% dels establiments d’alimentació i begudes tenen 50 ocupats o més, i la dimensió mitjana és de 23,7 ocupats; tot i això, se situa molt per sobre del conjunt de la indústria (5,6% i 13,5 ocupats). 

La rendibilitat del sector de l’alimentació i les begudes va ser del 3,1% l’any 2015, és a dir, un 14% inferior als valors que presenta la indústria en el seu conjunt (3,5%). L’esforç innovador esdevé un factor important per a la industria en general, però el sector d’alimentació i begudes és més aviat poc intensiu en R+D. El 2015, la inversió en R+D interna va ser de 41,6 milions (un 4,3% del total de la indústria) i el personal ocupat en R+D, unes 670 persones a tot Catalunya (un 6,3%). 

El segment dels productes carnis és el més important dins el sector alimentari a Catalunya. Si a aquest sector (32% del volum de negoci) se li afegeixen els fabricants de pinsos (13%), que formen part de la seva cadena de producció, i els de productes lactis (4%), arriben gairebé a la meitat de la transformació agroalimentària.

El consum de productes alimentaris i begudes analcohòliques a les llars catalanes va ser d’uns 14.217 milions d’euros l’any 2017, és a dir, un 21,7% més que el 2016 . De l’import total destinat per part de les famílies per a l’alimentació, el principal grup alimentari de despesa va ser el de les fruites i hortalisses fresques i transformades (21,2%), seguit del de les carns (19,7%) i del peix (12,9%) (dades de DARP al mes de juny del 2017 a partir de MAPAMA).

Les vendes a l’estranger suposen el 23,8% del volum de negoci (EEE). Les exportacions van augmentar un 6,9% el 2017. Aquestes vendes van anar destinades majoritàriament a països comunitaris (69,4%); principalment a França (20,5%), Itàlia (10,2%), Portugal (6,8%) i Alemanya (6,6%).