AJUTS | 13/06/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques públiques

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública, per ORDRE AAM/147/2012, de 6 de juny (DOGC núm. 6147 - 12/06/2012). El termini de sol·licitud comença el 13 de juny i finalitza el 12 de juliol de 2012.

Aquests ajuts, dins el Programa de Desenvolupament Rural per al període 2007-2013, s'han de destinar a les actuacions següents: gestió forestal sostenible (millora d'infraestructures i actuacions silvícoles), recuperació del potencial forestal i prevenció d'incendis forestals, diversificació de l'economia rural (valoració de la biomassa forestal i producció de tòfona i pinyó) i transformació i comercialització dels productes forestals (construcció i adquisició de bens immobles, excepte la compra de terrenys, i adquisició de maquinària i equipaments nous, inclosos els seus programes informàtics). 


Val a dir que les sol·licituds que van quedar en llista de reserva en la convocatòria de l’any 2011 dels apartats de gestió forestal sostenible i recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis tindran caràcter prioritari davant de les noves.