FOC BACTERIÀ | 09/03/2010  MARM

S'intensifiquen les mesures per al control i eradicació del foc bacterià a les rosàcies

El Consell de Ministres ha aprovat avui un Reial Decret que modifica la normativa vigent del programa nacional per a l'eradicació i control del foc bacterià de les rosàcies, per adequar-la als criteris exposats per la Unió Europea a través de l'Oficina Veterinària i Alimentària (OVA).

En la inspecció que va dur a terme l'OVA de la Comissió Europea el 2008 a l'estat per avaluar la situació del foc bacterià, malaltia greu dels vegetals produïda pel bacteri Erwinia amylovora, es van fixar les recomanacions que han de ser adoptades per defensar el manteniment de l'“estatus” de zona protegida del territori espanyol.

Les noves mesures donen la màxima prioritat al control fitosanitari dels vivers que produeixin o comercialitzin plantes susceptibles al foc bacterià. També, i com a conseqüència de les darreres experiències en les explotacions de fruiters, s'ha considerat necessari que es puguin substituir els arbres fruiters contaminats per altres de sans, afavorint la sostenibilitat de les mateixes.
D'altra banda, també es millorarà el procediment de recollida i anàlisi de mostres, d'acord amb els darrers avenços tecnològics i científics en la matèria, amb la finalitat de garantir el procés de quarantena i facilitar el seguiment fins a la total eradicació del foc bacterià a les plantacions de fruiters afectades.