PESCA | 06/08/2018  Ruralcat

Agricultura actua contra la pesca il·legal i la pesca fantasma

Inspectors de pesca i afers marítims han retirat 5.000 metres de xarxa i 700 cadups no identificats davant del litoral català.

L'embarcació amb les xarxes retirades (font: DARP)

L'embarcació amb les xarxes retirades (font: DARP)

En el marc de la lluita contra la pesca il·legal, durant la primera meitat de 2018, els inspectors de pesca de la Generalitat de Catalunya han comissat prop de 5.000 metres de xarxa, més de 700 cadups i un palangre no identificats en diverses actuacions davant les costes de Catalunya. Així, en 8 dies de feina, la inspecció en matèria de pesca i afers marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha comissat 19 arts de pesca professional no identificats. En l’operatiu, es va necessitar el suport de l’embarcació d’inspecció pesquera “Lluerna”, dotada amb els mitjans adients per poder-los llevar i retirar de l’ecosistema marí.

En el marc de la lluita contra la pesca il·legal, no documentada i no reglamentada, la legislació pesquera obliga a la senyalització i identificació dels arts de pesca professional. La retirada de calaments no identificats, a més de lluitar contra la pesca il·legal, contribueix a evitar que els arts puguin acabar abandonats amb els impactes negatius que això comporta sobre els ecosistemes i recursos marins vius.

La retirada d’arts de pesca no identificats redueix els possibles efectes negatius sobre els ecosistemes marins dels calaments antireglamentaris, abandonats o perduts al mar a causa de temporals. En aquest sentit, aquestes actuacions preventives s’emmarquen en la lluita del Departament contra l’anomenada “pesca fantasma”, la línia estratègica d’actuació número 48 de l’Estratègia marítima de Catalunya aprovada recentment pel Govern de la Generalitat.