SANITAT VEGETAL | 07/08/2018  Ruralcat

Agricultura treballa per minimitzar els danys de la plaga invasora que afecta els boixos

Tècnics del Servei de Gestió Forestal i de Sanitat Vegetal, amb la col·laboració dels Agents Rurals, estan treballant per minimitzar els efectes de l’eruga defoliadora del boix, 'Cydalima perspectalis', una espècie invasora que s’alimenta dels boixos i que pot arribar a provocar-ne la mort.

Font: DARP

Font: DARP

Concretament, el personal tècnic treballa per comprovar l’eficàcia de diferents tractaments fitosanitaris i estudia altres mètodes de control com la col·locació de trampes per capturar les papallones. També en fa el seguiment per conèixer la localització i expansió de la plaga a Catalunya i tracta d’establir el moment més indicat per col·locar trampes de feromones per als adults o per aplicar altres tractaments que permetin controlar les poblacions.

Finalment, el DARP ha elaborat una fitxa tècnica informativa sobre aquest insecte i el seu control que dóna informació sobre la biologia de l’insecte a més de proporcionar una orientació sobre les possibles mesures a adoptar en el cas de detectar-ne la presència i des del cos d’Agents Rurals s’han fet, entre 2017 i 2018, vuit informes localitzant les zones afectades per l’eruga del boix.

Des del moment de les primeres afectacions de l’eruga a Olot, el Departament d’Agricultura va contactar amb especialistes d’altres zones amb presència d’aquesta plaga com ara França o Galícia. En col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, s’han anat fent captures amb la finalitat de recopilar informació sobre la biologia d’aquest insecte a Catalunya i s’han fet assajos de control amb diferents tècniques. 

La coordinació entre els diferents responsables i agents (propietaris, responsables municipals, de parcs naturals, de sanitat vegetal o forestal, professionals de sanitat vegetal) és bàsica per fer front a la lluita contra aquestes plagues invasores. En aquesta línia, es va constituir un grup de treball entre responsables i tècnics del Departament d’Agricultura, l’Ajuntament d’Olot, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) i la Diputació de Barcelona.

L’eruga defoliadora del boix, Cydalima perspectalis, és un lepidòpter (arna) originari de l’est d’Àsia que es va detectar a Europa per primer cop l’any 2007. Des de llavors, la seva expansió ha estat molt ràpida: es va detectar per primer cop a Catalunya a Besalú l’any 2014. Es tracta d’un important defoliador del boix que es comporta com una plaga de les plantes i com a espècie invasora. Les primeres afectacions importants van ser al Parc Nou d’Olot on està provocant importants danys als boixos monumentals. Els efectes són molt impactants i s’han estès a altres llocs de Catalunya com pot ser la Val d’Aran o l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

Tot i que a la seva zona d’origen pot afectar altres espècies vegetals, s’ha constatat que a Europa aquest lepidòpter només s’alimenta del boix. La severitat de les defoliacions (que arriben a ser completes), la seva reiteració i la possible afectació a l’escorça poden arribar a matar els boixos.

Per abordar el problema, cal tenir en compte l’àmbit en el qual es troben els boixos afectats. El plantejament i les possibilitats de tractament seran totalment diferents si es tracta d’una zona forestal o d’un jardí.

Informació relacionada