FITOSANITARIS | 15/06/2012  RuralCat/DAAM

Es constitueix la Mesa per a l'ús sostenible dels productes fitosanitaris

El director general d'Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, va presidir la constitució de la Mesa per a l'ús sostenible dels productes fitosanitaris. A l'acte van assistir representants de les organitzacions professionals agràries, del món cooperatiu, del sector transformador, del sector comercialitzador de productes fitosanitaris, de les Associacions de Defensa Vegetal (ADV), i dels col·legis professionals.

La Mesa per a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris és el primer pas per al desenvolupament a Catalunya d’un full de ruta que el Departament vol implementar per tal de transposar els objectius i les obligacions que estableix la Directiva 128/2009/CE, de l’ús sostenible dels plaguicides.
 Aquesta Directiva estableix tot un seguit de mesures obligatòries en la gestió, la prevenció i la lluita de les plagues vegetals i dels productes fitosanitaris i els mètodes de lluita contra plagues i malalties vegetals. Així, per exemple, a partir de l’1 de gener de 2014 serà d’obligat compliment per a tots els agricultors la implantació del sistema integrat de plagues (GIP), un mètode que es configura com el nou model de gestió de la sanitat vegetal a la Unió Europea.
 En aquests sentit, el full de ruta que el Departament vol implementar pretén establir el marc d’actuació a Catalunya de l’esmentada Directiva en relació a la reducció dels riscos i els efectes de l’ús de productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient i, el foment de la gestió integrada de plagues mitjançant la utilització de mètodes alternatius a la lluita química.
 El full de ruta que es va presentar ahir al sector compta amb un total de 10 objectius específics dels quals destaquen els de la implantació de la gestió integrada de plagues, la formació continuada agricultors i usuaris i comercialitzadors de productes fitosanitaris, la sensibilització del nou sistema entre agricultors i societat, la protecció del medi ambient, aquàtic i terrestre, la creació d’un registre oficial de productors i operadors o la inspecció d’equips fitosanitaris, entre altres.
 Durant la trobada, Miquel Molins també va explicar que el Departament ha previst desenvolupar un pla de comunicació adreçat a tot el sector i a la societat en general a través del qual es donin a conèixer els principals avantatges que tindrà l’aplicació de la nova Directiva a Catalunya. Des del Departament es considera que els agricultors també es beneficiaran d’aquests avantatges, ja que hi haurà la possibilitat de produir de manera sostenible, tècnicament, econòmicament i mediambiental, amb l’obtenció de productes d’elevada qualitat, sans i segurs.
 El director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, va posar l’accent en la importància d’haver definit un full de ruta i avançar-se a moltes altres comunitats autònomes. “Es tracta d’una oportunitat que no podem deixar escapar i que ens ha de permetre encaminar-nos en la consolidació de produccions cada vegada més sostenibles i acceptades pel conjunt de la societat”.