DUN 2012 | 15/06/2012  RuralCat/DAAM

Pagesos més professionals i més joves

Segons les dades que es desprenen de l'última campanya de la Declaració Única Agrària (DUN), a Catalunya es produeix un canvi de tendència a favor del relleu generacional, doncs s'incrementa el nombre de declarants menors de 40 anys i disminueix el de més de 55 anys. També destaca un increment dels agricultors professionals i de les dones.

Les dades van ser presentades, a Lleida, pel director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, i la directora dels Serveis Territorials del DAAM a Lleida, Cristina Bosch.

  El 2012, el total de DUNs presentades ha estat de 61.019  davant les 61.869 de la campanya anterior, el que suposa 850 declaracions menys. Per contra, hi ha 2.500 sol•licitants nous. De les altes i baixes cal destacar l'augment de dones en un 7% respecte a les baixes i que la seva edat d'incorporació és 9 anys abans que la dels homes.  Per altra banda, es manté estable la distribució geogràfica  i l'edat de baixa és als 65 anys, de mitjana.

Quant al tipus de declarant, hi ha 55.332 persones físiques i 5.687 persones jurídiques, amb predomini de les SCP. En el cas de les persones físiques, un 61,2% tenen més de 55 anys, quant a la DUN 2011 els sol•licitants per sobre dels 55 era el 62’8%, i un 10’40 tenen menys de 40 anys, mentre el 2011 els joves representaven el 9’6%.
 Per àmbits territorials, destaca el nombre de DUNs presentades a les comarques de Lleida, 23.731, que suposen el 39% del total, seguit de les de Terres de l’Ebre amb un 22%, de les de Tarragona un 16%, i entre un 6 i un 8% a les comarques de Barcelona, la Catalunya central i Girona.
 Cal destacar un increment en el nombre d’agricultors que compleix la condició d’agricultor professional, que ha passat de 10.049  a 13.463, arran de l’aplicació del nou Decret 44/2012, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries, que flexibilitza les condicions per a tenir la consideració d’agricultor professional. També es va flexibilitzar el règim de cotització a la Seguretat Social.
Pel que fa a les vies de presentació, un 97% de les DUNs s’han presentat mitjançant signatura electrònica, enfront del 60% de 2011, complint-se amb escreix l’objectiu que s’havia plantejat el DAAM de superar el 90%. Pel que fa a als altres mitjans de presentació, la confirmació via web o 012 s’ha incrementat un 32% respecte a 2011, mentre que s’ha presentat en paper únicament un 1% de les DUNs, enfront del 36% del 2011.
 A través de la DUN, s’ha fet 187.252 sol·licituds i tràmits davant del DAAM. L’import aproximat de pagament que suposaran aquestes sol·licituds és de 350 milions d’euros.