RURALCAT | 08/08/2018  Ruralcat

La comunitat RuralCat va créixer en 2.632 usuaris registrats l’any 2017

El portal ha obtingut més de 4 milions de pàgines vistes des de l’any 2014. La comunitat està formada per 38.523 usuaris inscrits a finals de 2017.

Segons es reflecteix en la Memòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del 2017, RuralCat té una comunitat formada per 38.523 usuaris inscrits, dels quals hi ha 28.091 homes i 10.432 dones. La comunitat s’ha incrementat en 2.632 persones l’any 2017, a més d’obtenir més de 475.000 visites i més de 4 milions de pàgines vistes des de l’any 2014.

Durant el 2017 s’han potenciat les diferents oficines virtuals de RuralCat, especialment les de l’Oficina de Fertilització i tractament de Dejeccions Ramaderes, la Xarxa-i.cat i la de Sanitat Vegetal, a més d’impulsar els apartats d’agricultura de precisió i projectes finançats amb fons públics

Durant l’any passat també s’ha adoptat la identitat visual corporativa d’acord amb el programa d’identitat visual de la Generalitat (PIV), el portal ha esdevingut responsiu i ha migrat al domini gencat.cat. 

El portal RuraCat és l’eina bàsica per a la transmissió del coneixement a través d’internet del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d’aquest espai s’imparteix el programa FAD de formació a distància i també la formació adreçada al personal propi del DARP. En el Centre de Documentació del portal es posen a disposició dels usuaris les ponències del PATT, a més de posar a l’abast dels professionals del sector notícies i eines tecnològiques per a la millora de la gestió agrària.