FORMACIÓ | 19/06/2012  RuralCat/DAAM

S'obren noves preinscripcions a vuit cursos

Des del 19 de juny fins l'1 de juliol, ja et pots preinscriure a noves edicions dels cursos: Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris; Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris; Benestar animal durant el transport; Iniciació a l'Excel; Bàsic de gestió agrària; Aigua, sòls, fertilització. Ecosistemes; Botànica agrícola i Maneig i manteniment del tractor i maquines motrius. Tots ells formen part del programa de cursos per internet que ofereix el Servei de Formació Agrària a través de RuralCat i començaran a principis de setembre.

Iniciació a l'Excel (Edició 24)

Es tracta d'un curs dissenyat per introduir a l'alumne en el funcionament del programa Excel i valorar les seves aplicacions pràctiques. Al finalitzar el curs els alumnes coneixeran l'estructura, el funcionament i els principals formats d'un full de càlcul, sabran introduir, editar i modificar dades, utilitzar les fórmules bàsiques i localitzar errors. 
El curs tindrà una durada de 20 hores i es durà a terme entre el 12 de setembre i el 19 d'octubre.
 
La preinscripció al curs Iniciació a l'Excel (Edició 24) s’ha tancat en arribar-se al número màxim de places previstes.
 
Curs de benestar animal durant el transport (Edició 15)
Aquets curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal durant el transport que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial de caràcter obligatori, en la qual es duran a terme una explicació de casos pràctics i l’examen final.
El curs té una durada de 20 hores, començarà el 12 de setembre i acabarà el 19 d'octubre.

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (Edició 31)
Es tracta d'un curs dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient i que assoleixi els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.
El curs tindrà una durada de 25 hores, i es durà a terme entre el 12 de setembre i el 19 d'octubre.
 
La preinscripció al curs Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (Edició 31) s’ha tancat en arribar-se al número màxim de places previstes.
 
Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (Edició 10)
Analitzar els principals mètodes de control de plagues, malalties i males herbes que es poden emprar en l’actualitat; conèixer les propietats i formes d’actuació dels productes fitosanitaris amb l’objectiu de millorar l’eficàcia en la seva aplicació i evitar possibles riscos i efectes no desitjats en altres organismes, així com l’aparició de resistències; conèixer els factors que determinen l’eficàcia i l’eficiència d’un tractament; adquirir els criteris necessaris per realitzar una pràctica fitosanitària correcta i adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, com també per a la conservació del medi ambient; i conèixer els requeriments legals de les activitats que comporten el transport i/o l’emmagatzematge de productes fitosanitaris són els objectius que es volen ajudar a aconseguir als estudiants d'aquest curs. Els coneixements adquirits els permetran superar la prova per l’obtenció del carnet de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, nivell qualificat.
El curs tindrà una durada de 72 hores, començarà el 19 de setembre i acabarà el 7 de desembre.
 

La preinscripció al curs Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (Edició 10) s’ha tancat en arribar-se al número màxim de places previstes.

 
Bàsic de gestió agrària (Edició 14)
El curs està dissenyat per oferir una formació específica per tal de conèixer, entendre i adquirir les eines bàsiques que permetin elaborar un pla d’empresa, en què s’analitzi, es valori i es defineixi l’estratègia de negoci que cal seguir amb l’objectiu de conèixer quines garanties d’èxit ofereix l’activitat agrària que es pretén desenvolupar.
El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 12 de setembre i acabarà el 23 de novembre. 
 
Aigua, sòls, fertilització. Ecosistemes. (Edició 2)
En aquest curs els estudiants arribaran a conèixer els processos que intervenen en la relació aigua-sòl-planta i aprendran a calcular els temps de reg del cultiu i l’aportació d’aigua necessària. Aprendran a analitzar la composició mineral i orgànica dels sòls, a identificar les seves propietats físiques i fisicoquímiques, a determinar les necessitats dels nutrients de les plantes per planificar la fertilització equilibrada, i a identificar les característiques dels principals adobs minerals, les propietats i la composició dels productes orgànics. També estudiaran els fluxos energètics i els principis ecològics de l’entorn agrorural.
El curs tindrà una durada de 63 hores, començarà el 4 de setembre i acabarà el 23 de novembre. 
 
Botànica agrícola (Edició 5)
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d’incorporació a l’empresa agrària. En finalitzar aquest curs, els estudiants conèixer els components de la cèl·lula vegetal i la funció dels diferents teixits vegetals, podran relacionar les diferents parts de les plantes (arrel, tija, fulles, flors, fruits, llavors) amb les principals funcions (respiració, fotosíntesi, transpiració, etc.), i classificar les plantes segons les seves característiques botàniques.
El curs tindrà una durada de 63 hores, començarà el 12 de setembre i acabarà el 30 de novembre.
 
La preinscripció al curs Botànica agrícola (Edició 5) s’ha tancat en arribar-se al número màxim de places previstes.
 
Maneig i manteniment del tractor i maquines motrius (Edició 2)
Els inscrits podran assolir els coneixements necessaris per identificar les parts del tractor i manejar els seus elements i mecanismes, conduir el tractor amb eficiència i seguretat, realitzar les operacions bàsiques de manteniment, identificar les avaries més freqüents en i avaluar els riscos derivats de l’ús de la maquinària agrícola.
El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 4 de setembre i acabarà el 23 de novembre.
 
La preinscripció al curs Maneig i manteniment del tractor i maquines motrius (Edició 2)  s’ha tancat en arribar-se al número màxim de places previstes.
 
 

Com realitzar la preinscripció

Per preinscriure's a qualsevol dels tres cursos, cal estar donat d'alta a RuralCat. Si encara no n'ets membre, només has d'omplir el formulari corresponent. L'alta és totalment gratuïta.
Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir aquestes indicacions per sol•licitar el curs:
1. Entra a la teva àrea de membre i comprova que a la teva fitxa has introduït correctament les següents dades:
  • Adreça
  • Població
  • Codi postal
Pots comprovar aquestes dades des del menú El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals (pestanya Dades addicionals de RuralCat). Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó Guardar.
 2. Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú Formació/Catàleg de cursos per Internet.
 3. Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la preinscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t'hi".
 4. Fes clic sobre "Inscriu-t'hi" per tal de realitzar la preinscripció.
 5. A continuació, apareixerà un missatge indicant que t'hi has preinscrit, i rebràs un correu electrònic al teu compte personal i al de RuralCat.
 6. Una vegada completat aquest procés, el SFA es posarà en contacte amb tu per indicar-te com has de finalitzar la inscripció.
 
 

 

Informació relacionada