TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 13/08/2018  Ruralcat

El Programa de Formació Agrària va formar 11.481 alumnes el 2017

El programa ha ofert un total de 532 cursos en les diferents modalitats formatives (formació inicial i formació contínua), en què han participat 11.482 alumnes en més de 23.000 hores lectives.

El Programa de Formació Agrària va formar el 2017 un total d’11.481 alumnes en les diferents modalitats formatives repartides en 532 cursos i 23.763 hores lectives. Així es mostra a la Memòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació corresponent a l’any 2017. 

Del total de cursos, es van ofertar 40 cicles formatius de Grau Mitjà o Superior, amb 821 alumnes inscrits, dels quals 399 han estat del cicle de Grau Mitjà i 422 del Superior. La formació contínua va rebre 10.611 alumnes i va ofertar 492 cursos en total, dels quals 333 van ser presencials, 33 semipresencials i 126 de Formació Agrària a Distància (FAD).

El total de cursos realitzats per les escoles agràries durant l’any 2017 va ser de 366 cursos, amb un global de 19.211 hores de formació i 5.581 participants. L’any 2017, l’Escola de les Borges Blanques va realitzar les proves per al’obtenció del carnet de tractorista a 26 alumnes.

Durant el 2017 s’han ofert 30 cursos de FAD i s’han obert 126 aules per atendre les diferents edicions d’aquest cursos, que han acollit 5.080 alumnes que han seguit 4.552 hores de formació. 

En la modalitat de formació semipresencial, que s’adreça a persones que no poden assistir a les classes convencionals dels cicles formatis per motius laborals o familiars, s’ha ofert el CFGM Producció agropecuària a l’EA de Tàrrega, l’únic centre de formació professional català que ho impartexi en aquesta modalitat, i la UF de Producció fructícola a l’EA d’Alfarràs.

Pel que fa a la modalitat de formació dual, que combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva de l’empresa, l’oferta per al curs 2017-18 ha estat el CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal a l’EA de Vallfogona de Balaguer, el CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària a l’EA de l’Empordà i el CFGS Vitivinicultura a l’EA de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech. Cal destacar també que durant el 2017 el DARP ha establert convenis de col.laboració per a la formació dual amb 34 empreses, 14 empreses del sector ramader i 20 del sector agroalimentari. 

Pel que fa a la internacionalització d’alumnes, que facilita la presència de l’alumnat i professorats en diferents programes de formació en el món professional exterior mitjançant programes europeus d’intercanvi, hi han participat les escoles d’Alfarràs, Amposta, Manresa, Pallars, Pirineu, Solsonès, Vallfogona de Balaguer i de Viticultura i enologia amb un total de 20 alumnes que han fet una estada de formació en centres de treballs de diferents països europeus.

L’oferta de formació per a la incorporació de joves a l’empresa agrària es fa atenent les necessitats dels alumnes i es concentra a les escoles de Mas Bové en formació a distància, a Alfarràs en presencial i a Tàrrega en semipresencial. Durant el 2018 s’han incorporat 1.080 joves, dels quals 29% són dones i 71% homes. Els principals sectos dels projectes són les explotacions de ramaderia bovina de carn, les de vinya, les mixtes agroramaderes, les d’horticultura i les de fruita dolça.

Quant a l’evolució dels nombre de joves durant el període 2007-2017, destaca un increment important de les sol.licituds l’any 2013 i el 2015, coincidint amb l’inici del nou PDR i baixa lleurerament el 2017. En aquests 10 anys, un total de 2.278 joves han completat la formació.


  
Per últim, el Campus Empresarial Agrari aglutina les actuacions en formació i transferència tecnològica que promou el DARP per potenciar el coneixement i la gestió de les emprees agroalimentàries. Aquest Campus està format per les 14 escoles agràries i s’estructura en les àrees de Planificació, Administració, Comercialització, Personal i Normativa.