AJUTS | 14/08/2018  Ruralcat

Es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en producció agroalimentària ecològica per al 2018

Aquests ajuts, per un import de prop de 100.000 euros, volen promoure el desenvolupament de tècniques de producció ecològiques que afavoreixin la reconversió i aportin garanties.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat aquests ajuts que tenen com a objectiu contribuir a la generació del coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica necessàries per a la producció ecològica, d'acord amb el Reglament (CE) 834/2007, que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya. 

Els ajuts que preveu la resolució ARP/1884/2018, per un import de 99.999 euros, tenen caràcter de crèdit pluriennal. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució en el DOGC.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).