FERTILITZACIÓ | 17/08/2018  Ruralcat

L’apartat web de l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes ha rebut més de 26.000 visites el 2017

L’Oficina és el pol de transferència i formació dels agricultors, ramaders i tècnics que té per objectiu donar-los els coneixements necessaris en la gestió correcta de les dejeccions i la fertilització.

Font: Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

Font: Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

L’any 2017 l’espai web de l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes ha rebut un total de 26.053 visites, mentre que la nova pàgina web sobre agricultura de precisió de RuralCat ha obtingut 6.091 visites. D’altra banda, al llarg dels 2017 s’han atès 150 consultes del sector, segons les dades recollides en la Memòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del 2017. 

Pel que fa a les actuacions de transferència tecnològica, s’han realitzat 47 jornades en total, s’han difós 25 publicacions, entre fulls informatius i informes de resultats  de camp, la publicació d’un dossier tècnic específic de fertilització i s’han organitzat 7 cursos de formació.

Durant l’any 2017, s’han continuat desenvolupant els plans per millorar la fertilització agrària a Catalunya i s’han potenciat els 6 plans existents que permeten determinar els principals paràmetres a l’hora de fertilitzar equilibradament. En concret, s’ha donat continuïtat a 17 assajos de fertilització i s’ha assessorat 486 parcel·les d’agricultors col·laboradors.

Pel que fa al projecte LIFE+ FUTUR AGRARI, que té per objectiu minimitzar els continguts elevats de nutrients en zones de Catalunya amb una elevada concentració ramadera tot millorant-ne la gestió tant a la granja com durant la seva aplicació agrícola.

Durant el 2017 s’han implementat recomanacions d’adobatge en parcel·les agrícoles de la zona de l’Algerri-Balaguer amb el lliurament de 158 butlletins d’assessorament a 72 parcel·les agrícoles i s’ha fet el seguiment de millores implantades a 35 explotacions agràries. En el marc del projecte també s’han  organitzat 6 jornades tècniques de transferència tecnològica i s’ha elaborat 12 publicacions tècniques de divulgació. Part del personal que integra l’Oficina participa en el desenvolupament d’aquest projecte i del material divulgatiu i formatiu.