REG | 20/08/2018  Ruralcat

L’eina de recomanacions de reg en agricultura va tancar el 2017 amb 1.339 usuaris registrats

Les dades de la Memòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del 2017 també reflecteixen que l’Oficina ha resolt 140 consultes des de la bústia d’assessorament i ha organitzat 18 activitats de transferència tecnològica.

L’eina de recomanacions de reg en agricultura, disponible a través de RuralCat, disposa, en dades fins a finals de 2017, de 1.339 usuaris, i 150 en jardineria. Així es reflecteix en la Memòria del DARP corresponent al 2017, que detalla que l’espai web de l’Oficina del Regant ha rebut un total de 6.976 visites al llarg del 2017

En la Memòria també es destaca que la bústia d’assessorament de suport al regant ha resolt 140 consultes de diferents temàtiques, com recomanacions de reg, tècniques i qüestions jurídiques, sobretot relacionades amb instal·lacions i aspectes d’estalvi energètic. Cal destacar que la gran majoria d’aquestes consultes, el 38%, han estat relacionades amb l’eina de recomanacions de reg.  
 

Durant el 2017 també s’han enviat un total de 9 butlletins. El Butlletí de l’Oficina del Regant s’envia de forma mensual de març a novembre a tots els usuaris de les llistes de distribució de les Recomanacions de reg, a totes les comunitats de regants i usuaris que s’hagin inscrit.

L’Oficina del Regant també treballa en aspectes de formació i transferència tecnològica a l’Escola Agrària de Tàrrega. El 2017 s’ha participat en cursos per a 371 alumnes, entre els quals destaca el curs de gestor energètic especialista en facturació elèctrica per a usuaris del sector agroalimentari i de reg, el curs d’instal.lacions de reg per a tècnics, seminaris de formació per a tècnics ADV de la zona de Lleida, paquets informatius de reg sobre programació de reg, capçal de reg i manteniment d’instal.lacions per a escoles agràries i altres agents i sessions pràctiques del curs a distància de reg a les escoles agràries.

Així mateix també s’han organitzat un total de 18 activitats de transferència tecnològica a les quals hi han assistit 1.172 persones. Entre elles, destaca la jornada de referència sobre el bombament solar, les jornades enmarcades en la Fira de Sant Josep de Mollerussa i la Fira de Sant Miquel de Lleida sobre la tecnologia i gestió que modernitza l’ús de l’aigua de regadiu i l’adaptació del regadiu al canvi climàtic i la presentació dels resultats de les parcel.les demostratives al Segarra-Garrigues.

Pel que fa a les actuacions territorials, durant l’exercici de 2017 s’ha actuat en un total de 57 zones de regadiu, que corresponen a 77.426 hectàrees, de les quals la majoria corresponen al Segarra-Garrigues, i beneficien en total 13.622 propietaris. Aquestes actuacions es poden finançar a través del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, mitjançant el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).