AJUTS PER A LES DONES | 10/03/2010  MARM

El MARM convoca subvencions per a la promoció de les dones en el medi rural

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha publicat al Butlletí Oficial de l´Estat (BOE) la convocatòria de subvencions per a la promoció de les dones en el medi rural. Els ajuts s'aplicaran per al desenvolupament de projectes destinats a l'assessorament per a la creació d'empreses innovadores en el medi rural, així com per a la recerca de nous canals de comercialització de productes elaborats per dones del medi rural.

 

El finançament dels ajuts s'efectuarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària "Ajuts a dones per a tecnologia de la informació i comunicació" per un import màxim de 500.000 euros.

El termini per presentar les sol.licituds finalitza el 26 de març. Les beneficiàries podran ser associacions, fundacions, federacions i altres agrupacions de dones del món rural.
 

Aquesta subvenció està destinada al desenvolupament de projectes que incloguin iniciatives per a la integració plena de la dona en les polítiques i mesures de desenvolupament rural, en condicions d'igualtat. Concretament, els projectes hauran d'estar orientats a la promoció i assessorament per a la creació d'empreses innovadores en el medi rural que puguin proporcionar noves ocupacions, ja sigui incorporant valor als productes agraris, contribuint a la diversificació econòmica de la zona o donant serveis que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar. També podran estar destinats a la recerca de nous canals de comercialització i distribució de productes elaborats per dones del medi rural, els llocs de treball del qual estiguin ocupats majoritàriament per dones, així com per a la realització d'estudis amb enfocament de gènere en el medi rural.