SANITAT VEGETAL | 30/08/2018  Ruralcat

Les estacions del Servei de Sanitat Vegetal han generat 320 avisos fitosanitaris el 2017

Durant el 2017 també s’han tramitat 7.173 carnets de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris i s’ha autoritzat el passaport fitosanitari a 892 empreses, segons es reflecteix en la Memòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2017.

L’any 2017, la xarxa d’estacions d’avisos fitosanitaris (XEACAT) ha generat un total de 320 avisos. El Servei de Sanitat Vegetal gestiona 7 estacions d’avisos que efectuen el seguiment de les plagues i malalties i donen els avisos fitosanitaris als agricultors, fomenten la GIP (Gestió Integrada de Plagues) i posen a punt, juntament amb les ADV, nous sistemes de lluita alternatius. Des del portal RuralCat es poden consultar els darrers avisos en temps real, a més de poder-se donar d’alta al servei de contestador automàtic d’avisos via SMS i mail.   

Durant el 2017 el Servei de Sanitat Vegetal ha autoritzat l’emissió de passaport fitosanitari a 892 empreses i s’han aprovat 3 noves altes d’Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), amb un total de 115 ADV registrades. Les ADV són peces bàsiques per consolidar la implementació de tècniques alteratives de lluita contra les plagues. D’altra banda, s’han tramitat un total de 7.173 carnets de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, entre nous i renovacions. El nombre de persones amb carnet a Catalunya és de 64.624.

Pel que fa al foment i millora de les tècniques de lluita contra les plagues dels fruiters, l’any 2017 es va aplicar la tècnica de la confusió sexual per al control de la carpocapsa sobre 3.563 hectàrees de fruiters i 241 de noguera. La tècnica també s’ha aplicat a prop de 3.000 hectàrees per al control de l’anàrsia i a 3.394 hectàrees per la grafolita. Pel control de la mosca de la fruita, s’està implementant el mètode de la captura massiva en 937 hectàrees de cítrics i 4.777 hectàrees de fruiters.

Quant a les plagues i malalties de la vinya, el Servei de Sanitat Vegetal, en col·laboració amb les ADV, fa el seguiment de les poblacions de Lobesia botrana i s’ha aplicat la confusió sexual a unes 19.000 hectàrees. Respecte al míldiu, l’any 2017 ha tingut una baixa incidència i s’han concedit premis per a ràpida detecció de les primeres tasques, una eina molt útil per tal de recomanar o no tractaments.

En les plagues d’hortalisses, l’any 2017 es va efectuar el control amb insectes depredadors en 83 hectàrees d’hivernacles, en especial de tomàquet, i s’ha posat en marxa el programa Horta.net, conjuntament amb l’IRTA i el sector.

Per últim, el Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal ha analitzat un total de 10.318 mostres, de les quals 8.510 corresponen a diagnòstics realitzats sobre plagues de quarantena, en què destaca l’anàlisi sobre els organismes nocius de Xylella fastidiosa, amb 2.283 mostres negatives, 1.329 mostres d’Erwinia amylovora, de les quals 291 han resultat positives, 930 mostres de Plum pox virus (Sharka), de les quals 13 han estat positives, i, per últim, 490 mostres per Xanthomones arborícola pv. pruni, amb un resultat de 202 positives.