Versió per imprimir | 29/05/2007  Ruralcat

Versió per imprimir

Introducció Aquesta és la malaltia viral més greu que afecta els fruiters de pinyol, sobretot l¿albercoquer, la prunera, el presseguer i la nectarina. Descobert inicialment a Bulgària i detectat a Catalunya l¿any 1984, el virus de la sharka només es pot identificar en un laboratori especialitzat, tot i que els primers símptomes es poden detectar en el camp. Un cop produïda la infecció cal avisar ràpidament al Servei de Sanitat Vegetal perquè no hi ha possibilitats de sanejament.

Aquesta fitxa ha estat elaborada per Teodora Tornos Imatges dels símptomes de la malaltia

 

 

Clorosi en nervadura de fulles de presseguer. Font: Laboratori de Sanitat Vegetal Anells sobre nectarina. Font: Laboratori de Sanitat Vegetal
Taques i anells cloròtics en fulla de prunera. Font: Miguel A. Cambra. Gobierno de Aragón Anells sobre fruits de presseguer. Font: Laboratori de Sanitat Vegetal
Fruits d¿albercoquer afectats. Font: Miguel A. Cambra. Gobierno de Aragón Anells en pinyols d¿albercoc. Font: Laboratori de Sanitat Vegetal
Símptomes Anells en pinyol d¿albercoc. Font: Miguel A. Cambra. Gobierno de Aragón

Què és el virus de la Sharka? El ¿Plum Pox Virus¿ (PPV) és la causa de la malaltia de la Sharka, sobre fruiters de pinyol. Es tracta de la malaltia viral més greu de l¿albercoquer (Prunus armeniaca L.) i la prunera (Prunus sp.), i també del presseguer (Prunus persica L.) i nectarina (Prunus persica var. nectarina) quan es troben pressents aïllats del virus anomenats Marcus o M. La precaució i la vigilància de viveristes, fructicultors i tècnics, juntament amb la utilització de mètodes de diagnòstic sensibles i específics, hauria de poder evitar la introducció dels aïllats agressius de PPV-M a Catalunya. Com es propaga? Aquesta malaltia es propaga per empelt i multiplicació vegetativa a partir de material vegetal infectat, de manera que el trànsit de material vegetal incontrolat és l¿única causa d¿introducció de la malaltia a llarga distància en zones lliures del virus. Un cop introduït a una zona el virus de la Sharka es dispersa de forma natural i eficaç per pugons (Homòpters) (exemples: Aphis gossypii, A. Spiraecola, Myzus persicae), que el transporten d¿una planta a un altra. Símptomes i danys que provoca Els símptomes varien en funció de l¿aïllat o tipus de PPV, de l¿espècie i varietat afectada i de les condicions ambientals. Hi ha descrits 4 tipus d¿aïllats de PPV dels quals han estat citats al Estat espanyol els dos següents:

· Tipus D (Dideron): molt agressiu en albercoquer i prunera, estès per Europa, la major part dels països mediterranis, l¿Índia i el continent Americà (Xile, Estats Units i Canadà).
· Tipus M (Marcus): a més d¿afectar la prunera i l¿albercoquer, és molt agressiu sobre presseguer i nectarina. Els aïllats tipus M es troben presents a Europa Central i de l¿Est i a països de la Mediterrània com França, Itàlia i Grècia.

Els símptomes per cultius són els següents:

· En presseguer i nectarina La Sharka tipus D no ha afectat comercialment les nostres plantacions; en canvi, el tipus M pot afectar-les greument podent provocar la pèrdua parcial o total de la collita. Els símptomes en fulles són: taques cloròtiques a les nervadures.
En flors, decoloració característica dels pètals rosats d¿algunes varietats.
En fruits taques circulars i deformacions.
· En prunera La Sharka tipus D ataca a la prunera europea (Prunus domestica) i la japonesa (Prunus cerasifera), i la tipus M és encara més agressiva. Els símptomes en fulles són: taques cloròtiques, en forma d¿anells, que poden evolucionar a coloracions brunes i a cribats.
En fruits, taques, depressions i malformacions.
· En albercoquer En aquesta espècie tant el tipus D com el M són molt agressius. Els símptomes en fulles: bandes cloròtiques (verdoses a groguenques) entre les nervadures; molt fluixes en la primavera i desapareixen en arribar l¿estiu.
En fruits: anells amb depressions i deformacions amb gomosi. Sobre el pinyol solen aparèixer anells característics. Part de la collita pot caure prematurament i la resta quedar malmesa.

On es troba actualment la malaltia? Va ser descoberta a Bulgària l¿any 1915 (Sharka significa verola en búlgar) i actualment té una àmplia dispersió. A Catalunya només s¿havien detectat des de l¿any 1984 aïllats del tipus Dideron o D. L¿any 2002 aparegué a l¿Aragó sobre presseguer un focus de Sharka tipus M. Mesures preventives per evitar-ne la propagació Encara que alguns dels símptomes són característics i ens poden alertar en el camp, la identificació definitiva de la malaltia i del tipus d¿aïllat (D o M) s¿ha de fer en un laboratori especialitat amb mètodes de diagnòstic específics. Al Laboratori de Sanitat Vegetal de Barcelona del DAR es poden realitzar aquestes anàlisis sobre brots tendres abans de l¿estiu, així com sobre fruits afectats. Un cop produïda la infecció no hi ha possibilitat de sanejament mitjançant tractaments químics i el seu control mitjançant tractaments aficides és difícil degut a la forma no persistent de la transmissió. Cal per tant extremar les precaucions perquè aquesta no es produeixi. Per evitar la introducció a Catalunya del tipus M del virus de la Sharka, recomanem:

· Plantar material només amb les degudes garanties fitosanitàries, de vivers autoritzats i preferentment amb certificació oficial i emparat pel Passaport Fitosanitari CEE. El PPV està classificat segons el RD 58/2005 com a organisme nociu objecte de quarantena.
· No introduir material vegetal sense control directament de zones amb les quals estigui establert aquest tipus de Sharka.
· Inspeccionar amb cura les plantacions joves (de 2-3 anys), especialment quan el material vegetal provingui de zones contaminades.

Mesures obligatòries en cas que la malaltia s'introdueixi en una zona Cas d¿aparèixer la sospita de tenir plantes afectades, cal comunicar-ho al Servei de Sanitat Vegetal (SSV) per la seva identificació i, en cas positiu, procedir a eradicar immediatament el focus arrencant les plantacions afectades. Si detecteu símptomes sospitosos aviseu ràpidament als responsables de Sanitat Vegetal de les Delegacions Territorials del DAR. Tècnics del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d¿Agricultura, Alimentació i Acció Rural Davant de qualsevol símptoma sospitós contacteu amb els tècnics del Servei de Sanitat Vegetal del DAR:

 

Serveis Centrals
Cap del Servei de Sanitat Vegetal: Jordi Giné Ribó
Tlf: 93 409 20 90
email: jgine@gencat.net Unitat Territorial a Lleida
Responsable: Joaquim García De Otazo
Tlf: 973 24 50 58, 973 23 64 12
email: jgarciadeotazo@gencat.net Unitat Territorial a Barcelona
Responsable: Delfí Reinoso
Tlf: 93 409 20 90
email: delfi.reinoso@gencat.net

 

Unitat Territorial a Tarragona
Responsable: Gonçal Barrios
Tlf: 977 25 04 21
email: gbarrios@gencat.net

Unitat Territorial a Roquetes
Responsable: Gemma Galimany Saloni
Tlf: 977 44 21 16
email: ggalimany@gencat.net

Unitat Territorial a Girona
Responsable: Lluis Batllorí
Tlf: 972 45 43 10
email: lbatllori@gencat.net

Laboratori Central Diagnòstic
Responsable: Carmina Montón
Tlf: 93 223 40 51
email: cmonton@gencat.net

imprimir