DOSSIER TÈCNIC | 27/05/2007  Ruralcat

L'Observatori de la llet: de la producció al consum

El vint-i-unè número del Dossier Tècnic està dedicat a l'Observatori de la Llet, l'organisme públic del DAR, on s'hi descriuen les seves funcions. A més, s¿inclouen una sèrie d¿articles sobre la gestió econòmica de les explotacions de vaques de llet, els productes lactis i l¿evolució del sector productor en els darrers anys quant nombre d¿explotacions i quota gestionada.

Portada del Dossier Tècnic Nº21

El dossier dedica el primer capítol a les funcions, actuacions i la presència de l¿Observatori de la llet al web del DAR i a RuralCat . La gestió tècnica i econòmica de les explotacions de vaques de llet és una eina de l¿assessorament, entès com un mètode que ajuda al ramader a prendre decisions. Tot seguit, s¿exposa l'evolució i la situació actual del sector productor de vaques de llet a Catallunya, tant pel que fa al nombre d'explotacions i de la quota. De les dades exposades al dossier, acompanyades de gràfiques i quadres, es desprèn que entre 1992 i 2006, el nombre d¿explotacions es redueix un 77% i la quota total augmenta el 8%. En aquest capítol també es plantejen algunes dades de l¿evolució a les comarques més lleteres durant el període 2000-2006. A les següents pàgines s'exposen els resultats de la gestió econòmica de les explotacions de vaques de llet que va recollir l'Observatori de la Llet l'any passat. D'entre les idees que s'hi exposen destaca que el ramat constitueix, en tots els estrats, l¿actiu de més valor de l¿explotació i és, alhora, l¿element de major risc. Els següents capítols d'aquest dossier estan dedicats als productes lactis a les àrees de distribució i a la indústria lletera catalana. Els productes lactis són aliments de primera necessitat a la dieta mediterrània. Aquesta característica és clau per entendre la distribució interior dels lineals lactis al centre comercial i el seu preu final de venda. Pel que fa a la indústria lletera, podem dir que facturen el 6% del volum total de negoci de la indústria agroalimentària del país. Catalunya és qui aporta els principals establiments especialitzats en productes transformats de l¿Estat Al capítol final publica una entrevista a Xavier Roura, responsable de la Granja Cal Ros de Maçanet de la Selva (La Selva).

El dossier conté els següents apartats:

  1. L'observatori de la llet de Catalunya.


  2. El sector productor de vaques de llet a Catalunya. Evolució i situació actual.


  3. La gestió econòmica de les explotacions de vaques de llet. Resultats 2006


  4. Els productes lactis a les àrees de distribució.


  5. La indústria lletera a Catalunya.


  6. L¿entrevista.