PREVENCIÓ D'INCENDIS | 22/06/2012  DAAM

El DAAM demana la implicació ciutadana en la prevenció d'incendis durant la revetlla

Davant el risc d'incendi forestal present al nostre territori el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) demana la màxima col·laboració ciutadana a totes les persones que celebren la revetlla per tal que extremin al màxim la prudència i compleixin les recomanacions de la prevenció, tant en la manipulació de petards com en l'encesa de fogueres que estiguin autoritzades.

 Els efectius del Departament estaran al 100% operatius, però la precaució és bàsica per evitar possibles incendis forestals originats per fogueres de Sant Joan o per pirotècnia.

Les properes hores, els membres del Cos d’Agents Rurals, observaran la instal.lació de les tradicionals fogueres de Sant Joan en aquells llocs que puguin comportar perill d’incendi forestal. En el cas que s’observi alguna foguera que comporti perill es posaran en contacte amb l’Ajuntament o la policia local per informar-los, i perquè adoptin les mesures oportunes en el cas que hi pugui haver risc d’incendi forestal.

Pel dissabte, dia 23, cada comarca compta amb dotacions d’agents rurals de guàrdia per tal de verificar possibles columnes de fum en zones forestals. Aquestes unitats, que comptaran ambla col·laboració de les Associacions de Defensa Forestal, estaran situades en punts de guaita estratègics en les zones de més risc d’incendi forestal de cada comarca.

 
Ens els últims 12 anys s’han originat una mitjana d’uns 14 incendis forestals durant la nit de Sant Joan. És molt important anar en compte amb el material que s’utilitza i en la proximitat de les zones boscos i actuar amb màxima prudència.
 

Previsió de Risc d’incendi per la Revetlla de Sant Joan

Segons la previsió de perill del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del mateix Departament durant la revetlla de Sant Joan caldrà ser molt prudent tenint en compte la tendència a l’alça del perill d’incendi forestal. Aquest augment de perill d’incendis es basa principalment perquè aquest any hi ha més sequera en comparació dels darrers, una tendència que a poc a poc es va generalitzant pel territori. Aquí se suma la possibilitat d’humitats relativament baixes durant la revetlla de Sant Joan. 
 
Durant els últims sis mesos s’observa (vegeu document adjunt) com les precipitacions només han estat abundants als Pirineus, sobretot a la part més occidental. A bona part del país les precipitacions han estat inferiors a la mitjana climàtica. Les precipitacions de juny estan seguint en la mateixa línia i, per tant, el dèficit hídric va augmentant. A més enguany la sequera presenta uns valors més alts que els anys previs excepte a la part nord del país on seria semblant. 
 
Davant el risc d'incendi forestal present al nostre territori, cal establir les condicions de vigilància i de seguretat per a la realització de les fogueres tradicionals de la revetlla de Sant Joan.
 
El Departament no autoritza cap foguera ni llançament de coets i focs d’artifici en terreny forestal i en la franja de 500 metres que l’envolta que no sigui sol·licitada directament per un ajuntament o tingui el seu vistiplau o informe favorable.
 

Els “10 manaments de prevenció”

Totes les fogueres d’un municipi subjectes a l’autorització del Departament hauran de respectar les condicions específiques següents:
  1. Sempre que les fogueres o els coets i focs d’artifici estiguin en la franja de menys de 500 metres de zona forestal caldrà demanar-ne l’autorització al Departament d’Agricultura, d’acord amb la normativa vigent (Decret 64/1995) i sense prejudici d’altres permisos que puguin ser necessaris.
  2. En tots els casos les fogueres hauran de mantenir una distància mínima de 100 metres respecte de la zona forestal.
  3. Cal mantenir una zona de seguretat de 15 metres de radi al voltant de les fogueres, totalment neta de vegetació i altres materials combustibles.
  4. En el cas de les fogueres autoritzades, mentre estiguin vives, s’ha de disposar d’un vehicle amb aigua suficient amb relació a les dimensions de la foguera, per fer front a possibles accidents i apagar totalment la seva combustió. S’haurà de mantenir una brigada de guàrdia fins a una hora després de l’extinció de la foguera.
  5. El foc es farà exclusivament el dia i l’hora esmentats (de 22.00 a 24.00 hores)
  6. No s’abandonarà el lloc mentre duri el foc
  7. Amb vents forts se suspendrà la crema (vents superiors a 12km/hora)
  8. El lloc on es faci el foc es deixarà net de brossa i deixalles.
  9. S’hauran d’apagar les brases un cop acabat el foc
  10. No llançar coets d’artifici prop del bosc.
 

Informació relacionada