CEREALS | 22/06/2012  RuralCat

La sequera fa estralls en la campanya dels cereals

Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya preveu, en una primera estimació, una collita de cereals d'hivern d'11.370.000 tones, amb un descens del 33,32 per cent respecte a la collita de 2011. A Catalunya, Unió de Pagesos valora en uns 38 milions d'euros les pèrdues que ha patit el sector a causa de la important sequera de l'últim trimestre de 2011 i el primer de 2012 i altres inclemències meteorològiques com ara els aiguats del novembre o les gelades del febrer.

La superfície total sembrada a Espanya arriba als 5.560.000 de hectàrees, però les minses dades de producció poden provocar que el balanç de cereals a la campanya 2012-2013 sigui molt complicat. L'Estat és deficitari en cereals i qualsevol descens en la collita complica el proveïment de cereals a la demanda. Per Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya és important conscienciar el sector sobre la necessitat d'organitzar i homogeneïtzar l'oferta, per estar en condicions de proveir permanentment als consumidors de cereal i evitar problemes de desproveïment.
 
A Catalunya, la pèrdua estimada de la producció de cereals a les comarques més afectades ha estat del 90% al Segrià i a l’Urgell, el 80% a la Noguera, el 70% al Baix Camp, el 65% a la Segarra i el 35% a l’Alt Camp, i suposa una reducció del 80% de mitjana en aquestes comarques. 
 

 

Informació relacionada