R + D | 23/05/2007  Ruralcat

Noves tecnologies per fer més segurs els aliments

En els darrers anys s'han estat estudiant tecnologies alternatives als tractaments tèrmics convencionals per aconseguir aliments segurs que conservin les qualitats nutritives i organolèptiques dels aliments frescos.

Imatge de l'Escherichia coli

Imatge de l'Escherichia coli. Font: UABDivulga

En aquesta recerca s'ha observat que l'homogenització per pressió permet reduir de forma significativa la presència d'una perillosa bactèria, l'Escherichia coli. Aquest sistema d'Homogenització per Pressió Ultra-Alta (ultrahigh-pressure homogenisation o UHPH), és un d'aquests mètodes alternatius que els científics anomenen "tecnologies emergents". Actualment s'està estudiant l'aplicació d'aquesta tecnologia en aliments com la llet, els sucs de fruites o d'altres aliments líquids. El sistema es basa en fer passar l'aliment (fluid) a través d'una vàlvula, la resistència de la qual permet assolir pressions molt altes (fins a 4000 bars en el equips més moderns). L'efecte combinat de l'elevada pressió amb la fricció i altres forces físiques originades, provoca la inactivació dels microorganismes que contaminen l'aliment, a l'hora que es veuen també afectats enzims, propis o aliens a l'aliment, que poden causar la seva alteració.

La bactèria pot causar malalties greus


El serotipus O157:H7 de la bactèria Escherichia coli ha estat implicat, en els darrers temps, en diversos casos de toxi-infecció alimentària. Aquest serotipus és especialment virulent i pot causar una malaltia greu en les persones que ingereixin aliments contaminats, principalment en nens. Tot i que la majoria de casos s'han produït per consum de productes carnis contaminats, la llet i d'altres aliments líquids, com els sucs de fruites, també poden ser vehicles d'aquest microorganisme. La pasteurització tèrmica permet la seva destrucció, però també implica la modificació de certes propietats nutritives i sensorials importants. En la nostra recerca hem observat que l'aplicació de tractaments d'UHPH en llet i suc de taronja permet reduir de forma significativa la càrrega inicial d'aquest microorganisme. Aquesta tecnologia també s'està estudiant amb d'altres microorganismes patògens d'interès, com Salmonella o Listeria monocytogenes. Paral·lelament, també s'està avaluant el seu efecte sobre les propietats sensorials i funcionals. El Centre Especial de Recerca-Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA), de la Universitat Autònoma de Barcelona, disposa actualment d'un equip d'aquest tipus, pioner a Espanya, amb capacitat semi-industrial, i s'està treballant en el desenvolupament de nous equips de capacitat industrial en col·laboració amb altres centres de recerca d'Europa.

Informació relacionada