FORMACIÓ | 26/06/2012  DAAM

Visita Tècnica del Grup Agroparistech als regadius catalans

El grup internacional d'estudiants del Màster Gtesd-Agroparistech de París, format per 24 estudiants de 15 països diferents, ha realitzat una visita tècnica a les zones regables del Canal d'Urgell i els nous regs del Segarra-Garrigues, estudiant i valorant la gestió de l'aigua i comprovant l'efecte de l'aigua al territori.

Estudiants del Màster Gtesd-Agroparistech de París. Font: DAAM.

La visita completa aspectes formatius del màster relacionats amb la gestió mediambiental i el sòl, en que també es treballen temes relacionats amb l’aigua. 

Els alumnes han visitat l’estació lisimètrica de l’IRTA, el Museu de l’Aigua, la finca demostrativa d’ametller i festuc d’Infraestructures.cat situada a Vilagrassa, la central de bombeig del pantà de Rialp (Acuaebro) i la zona de reg del primer sector de reg del canal Segarra-Garrigues, amb els nous conreus, bombes d’impulsió secundàries i basses de regulació.

Els integrants del màster són de moltes nacionalitats i, per això, han pogut intercanviar opinions sobre la gestió de l’aigua en diferents països com Algèria, Iraq, Camerun, Espanya, Tunísia, Costa Rica, Itàlia, Xina,Estats Units, Gabon, Grècia, França, Mèxic, Colòmbia, Cuba i Veneçuela. També han pogut veure com s’aplica l’eficiència de l’ús de l’aigua tant a nivell de distribució com a nivell de reg de parcel·la i de programació del reg dels cultius.
 
L’activitat ha estat organitzada per l’Oficina del Regant del DAAM, situada a l’ECA de Tàrrega, i ha comptat amb la col·laboració de l’IRTA, Infraestructures.cat, ASG i Acuaebro que han acollit la visita tècnica.