FORMACIÓ | 27/06/2012  RuralCat/DAAM

S'obren les preinscripcions del Mòdul Doma de Poltres a la corda

Ja et pots preinscriure al Mòdul Doma de Poltres a la corda, que s'impartirà entre el 10 de setembre i el 28 de novembre de 2012, a l'Escola de Capacitació Agrària del Pirineu.

Aquest mòdul, adreçat a persones relacionades amb el món rural, està associat a la unitat de competència de Doma de poltres a la corda. Així mateix, està vinculat a la qualificació professional de Doma básica del caballo del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL).

 

Competències tècniques:

 1. Realitzar la presa de contacte dels poltres amb el mitjans de treball de doma a la corda.
 2. Iniciar les feines de doma a la corda dels poltres amb l’ajuda d’un auxiliar per facilitar l’aprenentatge dels mateixos evitant riscos innecessaris.
 3. Realitzar les feines de doma a la corda dels poltres sense l’ajuda d’un auxiliar, per perfeccionar els aprenentatges millorant la condició física dels animals.
 

Continguts:

UF1: Presa de contacte dels poltres amb els mitjans de treball a la corda
 • Instal·lacions pel treball a la corda dels poltres
 • Maneig dels equips de treball a la corda de poltres
 • Identificació de la conducta dels poltres durant la presa de contacte amb els medis de treball a la corda
 • Aplicació de la normativa relacionada amb les activitats de presa de contacte dels poltres amb els mitjans de treball a la corda
 
UF2: Treball de poltres a la corda
 • Planificació de la sessió de treball a la corda dels poltres.
 • Aplicació de les tècniques de treball a la corda de poltres.
 • Us d’ajudes per els controls de poltres durant el treball a la corda.
 • Aplicació de la normativa relacionada amb les activitats de doma a la corda de poltres.
 

Durada

120 hores
 

Data d’inici

10 de setembre de 2012.
 

Data de finalització

28 de novembre de 2012.
 

Lloc de realització

Escola de Capacitació Agrària del Pirineu  
Finca les Colomines, 25712 Bellestar (la Seu d’Urgell – Lleida).
 

Dies i horari

 • De 9 h a 13:30 h i de 14:30 a 17 h els dies 10, 11, 12, 13, 14 de setembre i 13, 15, 20, 22, 27 de novembre.
 • De 9 h a 13:30 h els dies 14, 16, 21, 23, 28 de novembre.
 • De 14:30 a 17 h els dimarts i dijous del 18 de setembre al 27 de novembre.
 

Places

12
 

Requisits

 • Certificat d’estudis secundaris.
 • Estar en edat laboral.
 • Preferentment, per a treballadors/es en actiu.
 • Desenvolupar l’activitat en una empresa del món rural (agrària, ramadera, forestal, alimentària, etc.).
 • També es valorarà la vinculació al món rural, com el municipi i la comarca de residència, projectes d’incorporació al món agrari, etc.
 • Haver cursat o cursar el mòdul d’Esbravat de poltres.
 
Període d’inscripció, selecció i matrícula
 • 1er període d’inscripció: del 25 al 28 de juny. Proves de selecció: el dia 29 de juny de 2012.
 • 2n període d’inscripció: del 20 d’agost al 5 de setembre. Proves de selecció: el dia 7 de setembre de 2012.
La inscripció s’ha de realitzar emplenant el currículum vitae adjunt i enviant-lo als correus electrònics aecapir.daam@gencat.cat o ecap@svt.es.
 
 • Proves de selecció: 
a) Entrevista: al voltant del currículum de les persones candidates. Caldrà acreditar documentalment, en el moment de l’entrevista, la vinculació al món rural (fotocòpia del contracte de treball vigent, certificat d’empadronament, etc.)
 
b) Prova d’aptitud eqüestre (pràctica): prova pràctica que inclou un test tècnic d’equitació equivalent als galops 2 i 3 del programa oficial de la RFHE i una prova de l’apartat de cures dels galops 1 i 2 del mateix programa.
 
Per poder realitzar la prova pràctica, les persones candidates portaran el vestuari següent: casc homologat, pantalons de muntar, botes de muntar o botines amb polaines i guants fins.
 
El dia 5 de setembre de 2012, es donarà a conèixer la llista de persones admeses.
 

Matrícula

 • Documentació: 

El dia 7 de setembre, de les 10 a les 17 h, les persones seleccionades presentaran a l'ECAP la documentació següent:

a) Còpia del DNI
b) Còpia de la llibreta de la Seguretat Social i dades de l’empresa (número de patronal, NIF, etc.), on treballa
c) En cas que se seleccioni una persona en situació laboral d’atur, caldrà presentar còpia de la targeta d’atur
d) Certificat d’ingrés bancari per l’import de la matrícula del mòdul
e) Document que acrediti estar vacunat/ada contra el tètanus
f) Certificat mèdic que acrediti que es pot realitzar una activitat física moderada-alta, com la pràctica de l’equitació
g) Fotocòpia de la llicència federativa de l’any 2011. Federació Catalana d’Hípica. Rambla de Guipúscoa, 23-25, 4t E de Barcelona. Tel. 902 106 632
h) Fotografia de format carnet.
 
• Vestuari necessari:
Casc homologat per a la pràctica de l’equitació (talla adequada), guants fins, pantalons de muntar, botes de muntar o botines amb taló i polaines.
Per a les activitats d’equitació realitzades a la pista d’exterior (cros, salt i equitació de plena natura a partir del nivell galop 2) i munta de poltres, és obligatori l’ús d’armilla protectora homologada per a l’equitació.
 
• Despeses a càrrec de l’alumne/a:
a) Import de la matrícula: 80€, en concepte de dret d’inscripció (pagament mitjançant ingrés a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, compte 2100-0018-11-0200419704, abans de la data d’inici del mòdul indicant nom, cognoms i el nom del mòdul)
b) El cost de la llicència federativa, el cost del seu vestuari i les despeses de transport i manutenció derivades de la realització del mòdul.
 

Titulació

L’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores de classe rebrà un diploma d’assistència del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
L’alumnat que, a més, superi les proves d’avaluació obtindrà un diploma d’assistència amb aprofitament del DAAM.
 

Finançament 

El mòdul està finançat pel DAAM amb el suport del Programa de desenvolupament rural i el FEADER.