RAMADERIA ECOLÒGICA | 27/06/2012  RuralCat/DAAM

Canvis normatius per l'alimentació animal a la producció ecològica

La Comissió Europea (CE) ha publicat el Reglament núm. 505/2012, de 14 de juny de 2012 que modifica i corregeix el Reglament (CE) núm. 889/2008, pel que s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control.

La producció de pinsos en les explotacions o la utilització dels recursos alimentaris de la regió redueixen els transports i són beneficioses per al medi ambient i la naturalesa.

Per això aquesta modificació estableix en ramaderia ecològica, un percentatge mínim de pinsos produïts en la pròpia explotació per al bestiar porcí i les aus de corral i augmenta el percentatge mínim que es pot utilitzar en el cas dels herbívors.

En el cas dels porcs i les aus de corral de producció ecològica, s'ha fixat que almenys el 20% dels pinsos haurà de procedir de la pròpia explotació o, si això no és possible, haurà de produir-se a la mateixa zona en col·laboració amb altres explotacions ecològiques o empreses de pinsos.
 
En el cas dels herbívors, exceptuat el període de cada any en què els animals practiquin la transhumància, s'ha incrementat del 50% al 60% el percentatge de pinsos que haurà de procedir de la pròpia explotació o, si això no és possible, haurà de produir-se en col·laboració amb altres explotacions ecològiques de la mateixa zona.
 
El nou Reglament també inclou la prorroga de la norma excepcional que permet la utilització de polletes de criança no ecològica amb la finalitat de comptar amb més temps per a la formulació de normes detallades sobre la producció de polletes de criança ecològica i també modifica les regles per l'ús de determinades matèries primeres i les substàncies que es poden fer servir en l'elaboració dels pinsos ecològics.