AJUTS | 29/06/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts per a la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat una línia d'ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària per ORDRE AAM/183/2012, de 20 de juny (DOGC núm. 6159 - 28/06/2012). El termini de sol·licitud comença el 29 de juny i finalitza el 28 de juliol.

 El DAAM té com a objectiu, entre altres, el foment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació (R+D+i) en matèria de producció agrària, ramadera i agroalimentària. Amb aquesta nova convocatòria es pretén que els centres públics i privats de recerca orientin més la seva activitat cap al sector agroalimentari català, sector que actualment està demostrant la seva fortalesa i la seva capacitat de lideratge i innovació. És imprescindible aquesta orientació perquè les empreses i grups d'empreses puguin aprofitar més i millor el coneixement i capacitat de treball d'aquests centre de recerca. No cal oblidar que Catalunya és un dels principals pols de referència en recerca agroalimentària del món, amb índex de publicació de resultats de la recerca dels més alts.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l’objectiu d’executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment a l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

Aquesta convocatòria s’ha portat a terme mitjançant un conveni de col•laboració entre el DAAM i l’AGAUR, amb l’objectiu de contribuir a la generació del coneixement necessari per a desenvolupar tècniques de producció agroalimentària necessàries per a la producció ecològica, d’acord amb el Reglament (CE) 834/2007, que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya i també per al desenvolupament de mitjans alternatius de control de plagues, malalties, gestió eficient de l’aigua de reg i mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic.
 
Tots els projectes s’han d’adequar obligatòriament a un dels àmbits que s’enumeren a continuació:
 
Recerca aplicada en àmbits específics en matèria de producció agroalimentària ecològica
Àmbit 1. Sanitat vegetal i animal.
Àmbit 2. Gestió del sòl, adobat i fertilització i pràctiques de conreu.
Àmbit 3. Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu.
Àmbit 4. Desenvolupament de pràctiques aqüícoles ecològiques adaptades a l’entorn.
Àmbit 5. Alimentació, instal•lacions i pràctiques pecuàries.
Àmbit 6. Anàlisi i millora de les qualitats diferencials del sistema de producció agroalimentària ecològica.
Àmbit 7. Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya.
Àmbit 8. Anàlisi econòmica i/o social de les activitats agroalimentàries ecològiques.
 
Recerca aplicada en altres àmbits de producció agroalimentària
Àmbit 9. Mètodes alternatius a la lluita química de control de plagues i malalties en agricultura.
Àmbit 10. Gestió eficient de l’aigua de reg.
Àmbit 11. Mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic.
 
A més, les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut el finançament de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions públiques o d’entitats privades; i poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els equips de recerca de les universitats, així com dels centres de recerca públics i privats de Catalunya, sense ànim de lucre, que tinguin com a activitat principal la recerca i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO, i que compleixin els requisits següents:
a) l’equip de recerca ha de comptar com a mínim amb un doctor/a que assumeixi la responsabilitat del projecte i que estigui vinculat/ada a la plantilla universitària o del centre de recerca;
b) poden formar part de l’equip persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries ni de recerca, relacionades amb el tema d’estudi de la proposta. El projecte, a efectes econòmics i/o administratius, quedarà vinculat a la institució d’adscripció de la persona responsable.
 
Cada investigador o investigadora només pot formar part d’un equip i, per tant, no pot constar com a membre investigador d’una altra sol·licitud que es presenti en aquesta convocatòria.
 
 L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 264.429,09 euros, i el de l’ajut no pot ser superior a 15.000 euros per projecte.