ECONOMIA | 03/07/2012  RuralCat/Generalitat de Catalunya

El sector català de l'alimentació i begudes produeix i exporta més

L'Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2011 revela que, malgrat el nombre d'empreses en el sector de l'alimentació i begudes es va reduir un 5,8% a Catalunya i els afiliats a la Seguretat Social, un 1,2%, la producció industrial va augmentar un 2,5%. A més, per segon any consecutiu, destacà el bon comportament de les exportacions, que es van incrementar un 12,7%. Les importacions van augmentar un 8,9%, segurament com a conseqüència d'un increment dels intercanvis comercials dins de les empreses, ja que el consum a les llars va disminuir un 2,7% en termes reals.

El conseller d'Empresa i Ocupació, F. Xavier Mena; el director general d'Indústria, Joan Sureda, i del cap de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial de la Direcció General d'Indústria, Joan Miquel Hernández, en l'acte de presentació de l'Anuari. Font: Generalitat de Catalunya

 Segons l'informe presentat pel conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, F. Xavier Mena, el 2011 ha estat un any de contrastos per l'economia catalana, en el que les exportacions hi han jugat un paper clau en la dinamització industrial i productiva. El sector d’alimentació i begudes no ha estat una excepció. Les seves exportacions varen significar aproximadament un 11,5% del total de les exportacions manufactureres i un 22% de les exportacions espanyoles. Les exportacions catalanes del sector alimentari van anar destinades majoritàriament als països comunitaris (70,8%) i concretament a França (22,1%), Itàlia (10,9%), Alemanya (9,3%) i Portugal (6,8%). Les exportacions intracomunitàries van augmentar un 8,1% respecte al 2010, però cal destacar especialment l’increment de les exportacions fora de la UE-27. Les exportacions a Àsia es van incrementar un 50% i van suposar el 9,3% del total (Japó 2,1%); les destinades a Amèrica van créixer un 14,4% i representaren un 6,7% (Estats Units 3%) i les que van anar a l’Àfrica, de poc volum, van augmentar un 17,1%.

 

Un sector clau per l'economia i la societat

El document elaborat per la Generalitat de Catalunya, fa palès que el sector de l’alimentació i begudes és el més gran de la indústria manufacturera catalana en termes d’ocupació (75.600 persones) i el segon més gran en termes de la xifra de negoci (22.230 milions). Està format per quasi 2.600 empreses, assoleix una producció d’uns 20.700 milions d’euros i un valor afegit brut a preus bàsics de 4.600 milions d’euros.
 
Tot i que no és un dels sectors més exportadors (18,6% del volum de negoci enfront del 26,5% per al conjunt de la indústria), més de la meitat de les vendes es produeixen fora de les fronteres catalanes, és a dir, que l’Estat espanyol és un mercat important per al sector agroalimentari català (37,3%). Val a dir que els fluxos de comerç exterior reflecteixen sovint moviments interns dels grups multinacionals establerts al nostre país, que treballen amb plantes de producció molt especialitzades i d’àmbit europeu.
 
Pel que fa a l’estructura, només el 10,4% dels establiments d’alimentació i begudes tenen 50 ocupats o més i la dimensió mitjana dels establiments és de 28 ocupats, tot i que se situa molt per sobre del conjunt de la indústria (17 ocupats).
 
El grau de concentració d’aquest sector és similar a la mitjana dels sectors manufacturers, excepte els segments de begudes (i sobretot el de les begudes analcohòliques), on els 5 establiments més grans concentren el 34,5% de l’ocupació i el 49% del volum de negoci. 
 
La rendibilitat del sector de l’alimentació i begudes (calculada com el resultat de l’exercici sobre el volum de negoci) és del 3,5%, és a dir, un 25% inferior als valors que presenta la indústria en el seu conjunt (4,6%). La productivitat del treball (VAB per hora treballada) és de 34,5 euros per hora i, per tant, inferior a la productivitat de la indústria en un 10%.
 
L’esforç innovador esdevé un factor important per a la indústria en general, però el sector d’alimentació i begudes és més aviat poc intensiu en R+D. El 2009, la inversió en R+D interna fou de 58 milions (un 5,5% del total de la indústria) i el personal ocupat en R+D, unes 800 persones a tot Catalunya (un 6,6%). El 2007, es varen sol·licitar a la European Patent Office 1,9 patents per milió d’habitants, més del doble que a l’Estat espanyol (0,65 sol·licituds).
 
El segment dels productes carnis és el més important dins del sector alimentari a Catalunya. Si al volum de negoci d’aquest sector (32,7%), se li afegeixen els fabricants de pinsos (9,2%), que són proveïdors seus, i els de la llet (4,4%), aquests tres sectors suposen quasi la meitat de la transformació agroalimentària.
 
Els establiments industrials a Catalunya es distribueixen per tot el territori. Destaca el clúster del Camp de Tarragona, vinculat a les activitats agrícoles de la zona (vi, oli, fruits secs, etc.); el clúster vitivinícola, localitzat a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf; el del segment porcí a Osona, la Garrotxa i altres comarques gironines; el de la Conca del Ripoll (Vallès Occidental i Vallès Oriental), amb el packaging i la indústria auxiliar d’alimentació; i finalment, el de l’alimentació gourmet, un clúster multiproducte que engloba els segments carnis, d’olis, xocolates, fumats i lactis. 
 
El sector alimentari català està format per una majoria de pimes, però també per un grup de grans empreses capdavanteres, molt competitives, innovadores i amb projecció nacional i internacional. D’una banda, destaquen les filials catalanes de grans multinacionals com ara Nestlé, Sara Lee, Cargill o Danone; també les empreses catalanes que han estat recentment adquirides per empreses estrangeres com Bimbo o Panrico; de l’altra, grups o empreses de capital local com ara Cobega, Corporació Alimentària Guissona, Europastry, Damm, Gallina Blanca, Freixenet, Nutrexpa, San Miguel o Miguel Torres amb més de 1.000 empleats. Cal destacar que moltes d’aquestes empreses de capital local tenen una arrelada presència als mercats internacionals, mitjançant l’exportació, la implantació de filials en altres països o la col·laboració amb altres empreses.
 

Les exportacions augmenten un del 13,5% a Catalunya

Segons l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2011, les exportacions activen l’activitat industrial a Catalunya amb un augment del 13,5% el 2011. El primer trimestre del 2012, les exportacions continuen amb el seu paper impulsor del creixement, amb un augment del 8,8% sobre el mateix període de l’any passat. 
 
En el marc de la presentació de l'informe, el conseller ha destacat “que les exportacions continuen amb el seu paper impulsor i es configuren com el full de ruta de sortida a la situació econòmica actual”. En aquest sentit, ha dit, “les empreses que exporten són més competitives”.
 
Segons el conseller, les línies d’actuació per enfortir el teixit empresarial català es basen en tres plans estructurals: “internacionalitzar, innovar i impulsar la inversió estrangera”. Actualment, ha afirmat, “l’economia catalana està fent un procés de crisàlide: està reconvertint les seves bases competitives perquè en surti una economia més forta i oberta al món”.
 
Les dades que recull el document, indiquen que el PIB total de l’economia catalana va augmentar l’any passat un 0,7%, un creixement que millora en tres dècimes el del 2010. Tot i que el 2011 va ser un any de desacceleració per a la indústria catalana, el sector industrial va ser novament el que més va créixer, amb un augment del PIB de l’1,7% (Gràfic 2), seguit pel sector serveis (1,3%) i l’agricultura (1,1%).
 
Els dos factors principals que van fer possible el lideratge del sector industrial sónl’impuls de les exportacions catalanes i l’augment de la inversió industrial.
 
El 2011, el valor de les exportacions catalanes va assolir el rècord històric de 55.185 milions d’euros (Gràfic 3). D’altra banda, les vendes a l’exterior van augmentar en tots els sectors, entre els quals destaquen el material de transport(un 22% més) i la producció de pell (16,5%).
 
Pel que fa a la destinació de les vendes, l’increment més notable s’observa a l’Europa no comunitària (28,2%), fet que posa de manifest que les exportacions continuen la tendència gradual a diversificar els mercats.
 
La millora de la inversió industrial a Catalunya és l’altre factor que va fer possible que la indústria fos el sector que més va créixer, ja que va augmentar un 2,4% en termes nominals l’any 2011, la taxa més alta dels darrers quatre anys (Gràfic 4). L’increment de la inversió va ser especialment destacat a les empreses grans, amb un creixement interanual del 7,4%. Entre els sectors que van augmentar la seva inversió durant el 2011, destaquen la indústria de l’automòbil (12,1%), la de béns intermedis (10,4%) i la de béns d’equipament (8,1%). Per al 2012, el sector de l’automòbil preveu incrementar la seva inversió en un 27,6% i serà, per segon any consecutiu, el sector que liderarà la inversió.