AJUTS | 04/07/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a l'execució de programes de sanitat animal

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca els ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal, per ORDRE AAM/195/2012, de 21 de juny (DOGC núm. 6162 - 03/07/2012). El termini de sol·licitud comença el 4 de juliol i termina el 3 d'agost de 2012.

 L'objectiu d'aquests ajuts és compensar els ramaders pels costos derivats de l'execució de programes i actuacions sanitàries adreçats al control i la prevenció de malalties dels animals. Els programes sanitaris i actuacions que poden ser objecte de subvenció es detallen a l'Annex 2 de l'ordre. 

El poden sol·licitar les agrupacions de defensa sanitària que estiguin reconegudes com a tal, o que estiguin en tràmit de reconeixement, que duguin a terme algun dels programes sanitaris.

Les actuacions han d'haver-se realitzat entre el 2 de setembre de 2011 i l'1 de setembre de 2012.