DOSSIER TÈCNIC | 05/07/2012  RuralCat/DAAM

DT 56: "Darreres experiències en viticultura II"

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha editat el Dossier Tècnic número 56 titulat "Darreres experiències en viticultura II". En aquest document se'ns dona a conèixer informació sobre els detalls dels assaigs de comparació de clons de les viníferes Merlot i Cabernet Sauvignon a Sant Martí Sarroca (DO Penedès) i Ull de Llebre "Tempranillo" a Nulles (DO Tarragona).

Detall de la coberta del Dossier Tècnic núm. 56.

 Aquest dossier complementa el Dossier Tècnic número 55 titulat "Darreres experiències en viticultura I", que us vam presentar la setmana passada i conté informació general sobre les darreres experiències en viticultura del DAAM i, més concretament, sobre els assaigs sobre característiques agronòmiques en l'aclarida en Macabeu i dosi de reg en Syra.

La presentació dels dossiers la realitza el director general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Jordi Bort Ferrando, i tanca el núm. 56 una entrevista amb Francesc Boronat, president de la Cooperativa Vinícola de Nulles.

Les experiències que us presentem s’emmarquen dins de les línies d’actuació de la unitat d’assessorament vitivinícola del DAAM. Al llarg d’aquests anys, s’han dut a terme diferents assaigs de camp seguint dues línies d’experimentació: les millores agronòmiques i el material vegetal.  Quant a millores agronòmiques, els assaigs corresponen a dues pràctiques agrícoles: l’aportació controlada d’aigua i l’aclarida de raïm.  Quant a material vegetal, s’ha comparat el comportament dels clons d’algunes de les varietats de vinya més conreades a Catalunya. En tots els casos, l’objectiu dels d'assaigs és valorar-ne la incidència sobre la producció i la qualitat de la verema, el most i els vins obtinguts.