AJUTS | 05/07/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a la promoció i el subministrament de fruita a les escoles

Convocatòria d'ajuts de promoció i subministrament de fruita a les escoles, per ORDRE AAM/199/2012, de 29 de juny (DOGC núm. 6164 - 05/07/2012). Termini de sol•licitud: del 6 de juliol al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Imatge promocional de la campanya. Font: DAAM

 Aquest ajuts estan destinats a promoure el consum de fruites mitjançant el subministrament en fresc a l'alumnat de centres escolars en el marc d'un Pla de consum de fruita a les escoles, durant el primer trimestre del curs escolar 2012 - 2013.

És imprescindible que les associacions que agrupen o representen organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses que vulguin gaudir d'aquests ajuts demanin al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural l'autorització com a entitat col·laboradora, que té validesa pel curs escolar vigent.