PATRIMONI NATURAL | 06/09/2018  Ruralcat

L'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya defineix les polítiques de conservació de la natura fins el 2030

El document, aprovat el passat 17 de juliol amb la participació del Departament d’Agricultura, dona compliment als acords internacionals vigents que recullen la necessitat d’elaborar estratègies de conservació de la biodiversitat.

Actualment unes 34.000 espècies de plantes i 5.200 espècies d’animals de tot el món estan a punt d’extingir-se, segons les dades proporcionades pel Conveni de Diversitat Biològica de les Nacions Unides. A Europa, el 42% de les espècies de mamífers, el 15% dels ocells i el 45% dels rèptils i les papallones estan amenaçats. A Catalunya, segons l’indicador Living Planet Index, en el període 2002-2016 han disminuït un 22% el conjunt de les poblacions analitzades, que inclouen papallones, ocells, mamífers, rèptils i amfibis. El canvi climàtic i els canvis en els usos del sòl en són les principals causes.

L’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya té per finalitat definir les prioritats de l’acció del Govern per conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat a Catalunya a través de 16 objectius estratègics a assolir fins l’any 2030 que es concretaran amb 85 línies d’actuació. 

El document s’articula sobre la base de sis principis rectors: el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural; la conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics; la reorientació del model territorial; la integració de les polítiques sectorials; l’estructura administrativa i el marc legal, i, per últim, la implicació social.

L’elaboració de l’Estratègia ha comptat amb la participació de representants de tots els departaments de la Generalitat, especialment del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb qui s’ha establert un marc de treball específic atesa la importància del sector primari en relació amb les polítiques de conservació de la natura. 

El Govern ha aprovat una estratègia més àmplia de conservació de la natura per incloure no només els elements vius de la Terra, sinó també la geodiversitat, el medi natural en conjunt i els processos ecològics, entenent que configuren un actiu insubstituïble, també per a l’economia i el benestar del país. 

Amb l’Estratègia, Catalunya dona compliment als acords internacionals vigents que recullen la necessitat d’elaborar estratègies de conservació de la biodiversitat. Concretament, al Conveni de Diversitat Biològica de les Nacions Unides, ratificat per 193 països a la Cimera de Río el 1992, i a l’Estratègia de la Unió Europea sobre Biodiversitat 2020, que recomana integrar la biodiversitat a polítiques com l’agrícola, la forestal i la pesquera i augmentar l’esforç per aturar la pèrdua de biodiversitat.