AJUTS | 10/07/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a la internacionalització dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca ajuts per al foment d'actuacions de projecció, difusió, promoció i internacionalització dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari, per ORDRE AAM/202/2012, de 2 de juliol (DOGC núm. 6166 - 09/07/2012).

El termini de sol·licitud és del 10 de juliol al 9 d'agost de 2012, ambdós inclosos.

Aquests ajuts pretenen projectar, difondre, promocionar i internacionalitzar el sector agrari, pesquer, forestal i alimentari.

El poden sol·licitar les entitats locals, les entitats sense ànim de lucre i, excepcionalment, les persones que amb iniciatives de caràcter privat realitzin actuacions subvencionables en les quals s’evidenciï que suposen un benefici col·lectiu, tant a nivell social com sectorial.