INNOVACIÓ PORCINA | 08/05/2007  Ruralcat

Un sistema de tractar fems rebaixa els gasos d'efecte hivernacle

Un sistema inventat pels científics del Servei de Recerca Agrícola (ARS) per manejar els residus del porc ha aconseguit disminuir els gasos d'efecte hivernacle i produir més crèdits de carboni per cada animal.

Tanc de decantació

Tanc de decantació. Font: N.C. State University

El mètode, més respectuos amb el medi ambient, el van presentar fa tres anys els científics del sòl Matias Vanotti, Ariel Szögi i Patrick Hunt en el Centre dels Plans Costaners per a Investigació del Sòl, Aigua i Plantes, finançat per l'ARS a Florence, Carolina del Sud. La tècnica s'anomena "Super Soil System", en homenatge a l'empresa Super Soil Systems USA Inc., de Carolina del Norte que l'ha implantat i comercialitzat. El sistema converteix les deixalles del porc en material per enriquir i fertilitzar el sòl, mentre elimina gairebé tots els sòlids suspesos, fòsfor i amoníac de les aigües residuals.

Funcionament del Super Soil


El mètode Super Soil tracta els residus de porcí en dipòsits de metall grans. Es neteja el residu dels estables de porcs amb aigua, i seguidament s'elimina el residu sòlid que roman en el líquid. La porció sòlida del corrent de residus es treu utilitzant productes químics anomenats "agents que floculen". El líquid restant flueix a través dels tancs, on els bacteris treuen gran quantitat de nitrogen. Tot seguit, el líquid flueix a un tanc de decantació, on es treu el fòsfor mitjançant productes químics i un "sistema de bosses de deshidratació". El nitrogen i el fòsfor són els dos nutrients essencials per al creixement de planta però aplicat en excés pot causar un fort impacte mediambiental. El procés d'eliminació del fòsfor produeix fosfat de calci, que té valor com a fertilitzant. Per contra, l'adob sòlid que es treu té valor com a esmena de fertilitzant o terra.

Resultats de les proves efectuades


A l'últim assaig, realitzat fa tres anys en una gran instal"lació per engreixar porcs a Carolina del Norte, els investigadors van descobrir que reemplaçant la pràctica convencional de llacunes anaeròbiques per el nou sistema es reduïen les emissions dels gasos d'efecte hivernacle en un 97 per cent. D'aquesta manera, amb la tècnica Super Soil es van reduir les emissions des de 4.972 tones de diòxid de carboni fins a només 153 tones. Això indica que el mètode podria tenir un paper clau als mercats nous de l'intercanvi del diòxid de carboni. Aquests mercats permeten als grangers guanyar diners mitjançant la disminució de laquantitat de diòxid de carboni i altres gasos d'efecte hivernacle.