FORMACIÓ | 11/07/2012  RuralCat/DAAM

Èxit de l'Escola d'Estiu per a professors

Una vuitantena de persones van assistir a la vint-i-setena edició de l'Escola d'Estiu per a professors de les Escoles de Capacitació Agrària. Les activitats, organitzades conjuntament entre el Centre de Formació i Estudis Agrorurals i el Servei de Formació Agrària, van tenir lloc, del 4 al 6 de juliol, a l'ECA d'Alfarràs.

Imatge d'una de les aules de l'Escola d'Estiu 2012. Font: DAAM

Els cursos programats enguany van tractar diferents temàtiques:

  • Curs 30192: Noves eines per a l’elaboració de materials per a la formació, destinat als formadors que participen en l’elaboració d’aquests materials.
  • Curs 30193: El cultiu ecològic: fertilització i control de plagues i malalties, destinat als formadors que estan impartint el nou cicle formatiu de producció agroecològica.
  • Curs 30194: Instal•lació de joves: el pla d’empresa, destinat als tutors d’incorporació, formadors que gestionen l’itinerari formatiu i acompanyen els joves que s’incorporen a l’agricultura.
  • Curs 30195: La direcció de centres, destinat als càrrecs directius de les escoles. 
  • Curs 30196: Jornada conjunta, realitzada el darrer dia (6 de juliol) i on es van exposar els resultats de les activitats dels dies anteriors, els projectes internacionals en l’àmbit de la formació agrària, i les novetats per al proper curs 2012-2013.
La cloenda va anar a càrrec del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila Navarra, qui va reconèixer la importància que tenen les ECA per al sector agrari català i el bon treball que fan els seus formadors, tot animant a la millora contínua de la qualitat i a afrontar els reptes de futur amb optimisme. 
 
S’ha de destacar el treball fet pel personal de l’ECA d’Alfarràs, que ha permès l’èxit, un any més, de l’Escola d’Estiu. La propera escola d’estiu està previst de realitzar-la a l’ECA de Vallfogona de Balaguer, al juliol de 2013.