ECONOMIA | 12/07/2012  RuralCat/FCAC

FCAC estima que la pujada de l'IVA suposarà més de 400 milions per al sector agrari estatal

Segons els càlculs de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, els increments en els tipus reduït i general de l'IVA anunciats pel Govern espanyol afectaran de manera intensa al sector agroalimentari espanyol. Concretament, les pujades del tipus del 8% al 10% que afecten els fertilitzants, pinsos, fitosanitaris, serveis veterinaris, etc., i del 18% al 21% que incideix, especialment, en l'energia elèctrica, carburants i maquinària agrícola, produiran un important cost afegit per als productors agraris en la seva activitat, que arribarà als 400 milions d'euros a l'any.

 Tot i així, la federació valora positivament que s'hagi mantingut al 4% el tipus dels aliments bàsics com el pa, farines panificables, llet i formatges, ous, fruites i verdures, hortalisses, tubercles i cereals. Però també recorda que, malgrat que els últims dies s'ha informat que els tipus d'IVA a Espanya estan per sota de la mitjana comunitària, no passa així en el sector agrari i agroalimentari, on són similars als aplicats a Alemanya o França, i superiors als vigents al Regne Unit, Portugal i Itàlia. 

 

Establir nous percentatges de compensació

La pujada de l'IVA del 7% al 8% en el tipus reduït, i del 16% al 18% en el general que es va produir a partir d'1 de juliol de 2010, va motivar l'increment simultani del percentatge de compensació de l'IVA del 9 al 10% i del 7'5 al 8'5% per a tots aquells agricultors i ramaders subjectes al règim especial de l'agricultura, ramaderia i Pesca, (REAGP), aproximadament un 92% d'aquests actius.
 
Per tant, les cooperatives consideren que urgeix que s'analitzin i regulin immediatament els nous percentatges de compensació que calculen en uns increments que arribin al 12% per als productes i serveis agrícoles, i al 10'5% per als productes i serveis ramaders.