AJUTS | 12/07/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a les zones dependents de la pesca

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins del Fons Europeu de la Pesca, corresponents a l'any 2012, per ORDRE AAM/209/2012, de 3 de juliol (DOGC núm. 6168 - 11/07/2012). El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 28 de juliol.

 Els ajuts que estableix l’Ordre, que tenen el caràcter de cofinançats per la Unió Europea d’acord amb el que preveu el Programa operatiu del FEP per a Catalunya 2007-2013, són a càrrec del pressupost del DAAM, amb un import màxim de 456.637,62 euros per a l’any 2012, el que representa el 66,67% del finançament d’aquests ajuts. S’estableix una quantia addicional estimada de 228.284,56 euros a càrrec del FEP, que representa el 33,33% del finançament.

 
La normativa comunicativa relativa al Fons Europeu de la Pesca (FEP) estableix com un dels eixos prioritaris el desenvolupament sostenible de les zones de pesca, i que el FEP pot intervenir, de manera complementària, amb altres instruments comunitaris per donar suport al desenvolupament sostenible i a la millora de la qualitat de vida en zones de pesca subvencionables en l'àmbit d'una estratègia global dirigida a acompanyar els objectius de la política pesquera comuna tenint present, en particular, els efectes socioeconòmics.
 
El Programa operatiu de Catalunya del FEP per al període 2007-2013, aprovat per la Comissió Europea, inclou l'eix prioritari referent al desenvolupament sostenible de les zones de pesca. L'àmbit territorial elegible per al finançament de Catalunya quant a l'esmentat eix prioritari és el comprès pels municipis de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Deltebre, a la comarca del Baix Ebre, i d'Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i Alcanar, a la comarca del Montsià. A més, d'acord amb la reglamentació comunitària, la participació en el desenvolupament sostenible de les zones de pesca s'ha de portar a la pràctica en un territori determinat mitjançant entitats i grups locals que representin interlocutors públics i privats procedents de diferents sectors socioeconòmics locals i, d’acord amb el principi de proporcionalitat, amb una capacitat administrativa i financera suficient per gestionar l'ajut i vetllar perquè les operacions es duguin a terme amb èxit.
 
Així, la gestió d’aquests ajuts s’exerceix amb la col•laboració del Grup d’Acció Local Litoral Costa de l'Ebre, seleccionat pel DAAM mitjançant la Resolució de 26 de març de 2009, d’acord amb les bases que figuren a l’annex 1. Aquest Grup d’Acció Local va signar, el 24 de juliol de 2009, el corresponent Conveni plurianual amb el DAAM per a la tramitació d’aquests ajuts.
 
Els ajuts establerts en aquesta Ordre tenen la finalitat de donar suport a projectes de foment d'activitats de suport al desenvolupament sostenible i a la millora de la qualitat de vida en zones de pesca segons l’estratègia de desenvolupament establerta pel Grup d'Acció Local i aprovats pel DAAM, i concretament les següents: la revalorització de productes, diversificació econòmica, millora de la qualitat ambiental, cooperació estatal i transnacional.