REG | 13/07/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM concedirà més de 10 milions en ajuts a les comunitats de regants

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), d'acord amb l'establert en l'Ordre de Regadius AAM/309/2011, concedirà un total de 187 ajuts a Comunitats de Regants de tot Catalunya per un import de 10.624.831,41 € i que suposaran una inversió de 19.668.258,51 € per a les anualitats 2012, 2013 i 2014.

  El DAAM publica regularment aquesta convocatòria per a ajudar a Comunitats de Regants que vulguin realitzar millores de les seves instal·lacions comunitàries de reg mitjançant tres modalitats d’actuacions:

  • Ajuts per a la redacció de projectes i estudis de millora de regadius amb un màxim de subvenció del 60 % i un màxim de 25.000 € per sol·licitant.
  • Ajuts per a la execució d’obres de millora de regadius, inclosa l’execució de l’obra, la redacció del projecte, la coordinació de la seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per a dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per a efectuar l’actuació, inclosos els avals; amb un màxim de subvenció del 60% de la inversió a realitzar i de 100.000 € per sol·licitant.
  • Ajuts per a sufragar despeses de funcionament, manteniment i assessorament tècnic a les Comunitats de Regants que disposin d’instal•lacions de reg a pressió que hagi executat, executi o promogui l’Administració actualment, amb un màxim de subvenció del 60 % i de 50.000 € per sol·licitant.
 
Les actuacions previstes en aquesta Ordre d’ajuts tenen com a finalitat modernitzar les instal·lacions aplicant noves tecnologies que augmentin l’eficiència del transport, la distribució i l’aplicació del reg als conreus. Amb aquestes millores, les Comunitats de Regants poden realitzar importants estalvis d’aigua que permetran fer front amb garanties a episodis de sequera, així com millorar les dotacions dels regadius infradotats.
 
 Val a dir que en aquesta convocatòria que ara es resol, 94 de les Comunitats de Regants que han rebut l’ajut corresponen a les terres de Lleida amb una subvenció total de 6.674.184,45€ (12.318.336,29€ d’inversió), 32 a Terres de l’Ebre amb una subvenció de 1.834.733,79€ (3.581.902,96€ d’inversió), 47 a Tarragona amb una subvenció de 1.353.230,54€ (2.496.488,20€ d’inversió), 10 a Girona amb una subvenció de 616.657,47€ (1.028.155,80€ d’inversió), i 4 a la demarcació de Barcelona amb una subvenció de 146.025,16€ (243.375,26 € d’inversió).
 
Els ajuts es destinaran, principalment, a la realització de les següents obres: instal•lacions de captació i elevació d’aigües; embassaments i basses de regulació; construcció de xarxes de transport i de distribució i de capçals de reg fins a l’explotació individual; sistemes d’automatització i de control del consum; implantació i millora d’instal·lacions elèctriques vinculades a sistemes de reg; obres de pous i de sondeigs destinats a l’explotació d’aigües subterrànies per a reg; i obres per a tractaments terciaris d’aigües procedents de depuradora per tal que compleixin les garanties de qualitat per a la seva utilització com a aigua de reg, controls per evitar la contaminació, despeses de manteniment i per a la sostenibilitat del procés.
 
 Les actuacions en millora de regadius són una aposta prioritària del DAAM, amb la finalitat de contribuir a l’estalvi d’aigua de reg, així com, a la millora de la qualitat i dels rendiments de les produccions agrícoles i de les condicions de vida de la població beneficiada.