NOVA PAC | 16/07/2012  RuralCat/DAAM

Catalunya presenta en el Parlament Europeu 135 esmenes al document de reforma de la PAC

Catalunya ha introduït un total de 135 esmenes a la proposta de reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea (UE) que va presentar l'octubre de 2011 la Comissió Europea (CE). Aquestes esmenes han estat presentades per sis eurodiputats catalans davant de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu.

 S'ha de recordar que és la primera vegada que una reforma de la PAC s'aprova pel procediment de codecisió legislativa entre el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea. Aquest procediment, instaurat en l'àmbit agrícola pel Tractat de Lisboa, dóna al Parlament una especial rellevància política i permet una interlocució directa entre els diferents estaments polítics i socials europeus, més enllà del paper tradicional dels Estats membres de la Unió. És per això que resulta rellevant que les 135 esmenes presentades per Catalunya hagin estat introduïdes en les mateixes condicions d'interlocució que les d'altres estaments polítics.

La distribució de les esmenes és la següent: 84 al reglament sobre l'Organització Comuna dels Mercats agrícoles (OCM única); 30 al reglament sobre les mesures de suport al desenvolupament rural a través del fons FEADER; 20 al reglament sobre els pagament directes als agricultors i ramaders; i 1 al reglament sobre el Fons europeu de compensació dels efectes de la globalització i l'acord interinstitucional sobre el marc financer plurianual.
 Els informes parlamentaris, amb les seves esmenes, seran votats durant la propera tardor, i previsiblement el text final del Parlament no serà formalment aprovat fins a final d'any o principis de 2013, un cop hagi estat aprovat el marc financer plurianual de la Unió Europea per al període 2014-2020.
 

La postura catalana és fruit d'un procés de concertació amb el sector

 Les principals esmenes presentades mostren la postura catalana fruit del procés de diàleg i concertació amb el sector i amb els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, sobre els punts  de la reforma de la PAC que, des de Catalunya, es consideren crítics o irrenunciables, a causa de l'impacte que poden tenir sobre el sector. Aquests punts fan referència a la regionalització dels límits màxims dels pagaments, al valor dels drets de pagament (tractament de la ramaderia), al "greening", als ajuts a agrupacions de productors, a les inversions en instal•lacions de reg, al suport a les organitzacions de productors, als contractes entre producció i transformació, al manteniment de quotes làcties, al manteniment dels drets de plantació de la vinya, a la reciprocitat de mesures en les importacions, a l'excepció agrícola en dret de competència, i a les mesures en cas de crisis greus.
 A finals del passat mes de maig, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, es va traslladar a Brussel·les per a demanar suport als eurodiputats catalans per a realitzar la defensa del sector davant de la nova PAC. El conseller va presentar a aquests eurodiputats el document de posicionament català consensuat entre totes les parts, i va demanar el suport dels grups amb representació al Parlament Europeu per a vetllar, des del màxim consens i unitat possibles, pels interessos d'un sector que és estratègic per a Catalunya.