SECTOR LLETER | 18/07/2012  RuralCat/DAAM

La CNC investiga possibles pràctiques anticompetitives per part de la indústria làctia

Inspectors de la Direcció d'Investigació de la Comissió Nacional de la Competència (CNC) han dut a terme inspeccions en diverses associacions de la indústria làctia i en algunes empreses làcties a Catalunya, Galícia i Cantàbria sota la sospita d'un possible repartiment de mercat i una fixació de condicions comercials en la compra dels seus aprovisionaments de llet als ramaders.

 L'origen de les actuacions es troba en les nombroses denúncies i queixes rebudes per la Direcció d'Investigació de la CNC, així com en les notícies aparegudes en premsa relatives a la problemàtica en el sector de la llet, sector que ha estat objecte d'investigació per part de les autoritats de la competència en ocasions anteriors. Aquestes informacions es refereixen, en particular, a possibles pràctiques anticompetitives de diverses empreses làcties i associacions d'indústries làcties i consistirien en intercanvis d'informació sensible sobre clients, condicions de compra i preus, i també en l'adopció d'acords amb l'objectiu del repartiment del mercat i la fixació de condicions comercials als ramaders.