AJUTS | 20/07/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a la millora de les explotacions porcines

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts destinats a l'execució de projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines, per ORDRE AAM/213/2012, de 10 de juliol (DOGC núm. 6173 - 18/07/2012). El termini per fer les sol·licituds finalitza el 18 d'agost de 2012.

 Amb aquests ajuts es pretén promoure el desenvolupament de sistemes innovadors de gestió de purins procedents de les explotacions porcines. Aquests sistemes han de ser respectuosos i compatibles amb la protecció del medi ambient, han d'evitar consums ineficients d'energia, han de contemplar una visió integral de valorització de purins i han de desenvolupar millors tècniques en l'aplicació de purins.

Aquest ajut va dirigit a les associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d'explotacions porcines, centres de gestió de dejeccions ramaderes i altres figures equivalents degudament constituïdes, així com els titulars d'explotacions ramaderes que reuneixin les condicions que s'especifiquen a l'ordre que convoca l'ajut.