SECTOR AGRARI | 20/07/2012  RuralCat/DAAM

Propostes per a millorar el sistema d'assegurances agràries

Per primer cop des de l'any 2009, s'ha reunit la Comissió Territorial d'Assegurances Agràries per estudiar les propostes que li han elevat nou grups de treball composats per representants del sector, de l'administració i d'Agroseguro.

 Entre els temes que s’han tractat, cal destacar la necessitat de treballar en l’adequació de la línia de multiconreu d’horta, la revisió de l’assegurament dels plançons d’olivera i l’estudi d’una assegurança bianual per a l’olivera, així com la millora de les cobertures i de la norma de peritatge en la planta ornamental i la revisió del mòdul 2 de l’assegurança de fruiters per tal d’incrementar-ne la contractació en la zona de Lleida.

A més a més, s’ha aprovat la revisió de la composició dels grups de treball, atès que mantenien la mateixa estructura que quan es van crear ara fa més de 10 anys, amb l’objectiu de dinamitzar i agilitar el seu funcionament.
 
Finalment, també s’ha fixat el nou calendari de reunions dels grups de treball per a adaptar-lo al calendari de treball d’ENESA.
 

 Què és la Comissió Territorial d’Assegurances Agràries?

La Comissió Territorial d’Assegurances Agràries està presidida pel director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, i hi participen representants d’Agroseguro, de la Delegació del Govern a Catalunya, d’ENESA, del Consorci de Compensació d’Assegurances, de les organitzacions professionals agràries i de les cooperatives agràries presents a la Taula de Foment (UP, JARC, ASAJA i FCAC). A la darrera reunió també han assistit la subdirectora de Planificació Rural, Laura Dalmau, i el cap del servei d’Ajuts a la Sostenibilitat Agrària, Jordi Serra.
 
 Un dels seus objectius és facilitar que les diferents línies d’assegurança s’adaptin a les característiques concretes de cada zona. Entre d’altres tasques, aprova els acords dels diferents grups de treball d’assegurances agràries existents a Catalunya, grups que tenen encomanada la funció d’estudiar i fer propostes de millora de les línies d’assegurança específiques de cada sector.