SANITAT ANIMAL | 14/10/2016  RuralCat/DAAM

El DAAM estableix el marc de les mesures sanitàries obligatòries de les explotacions bovines

El sector boví té com a objectius estratègics reduir la incidència de les malalties animals, com la tuberculosi o la rinotraqueïtis infecciosa, i millorar la competitivitat de les explotacions

Autor: Marta Montmany

Autor: Marta Montmany

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha establert el marc de les mesures sanitàries obligatòries de les explotacions bovines de Catalunya mitjançant una Ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 
Amb aquesta publicació, el DAAM vol impulsar un marc legal que faciliti l’aplicació de les actuacions sanitàries al bestiar boví. Des de l’any 1989 s’aplica programes sanitaris amb l’objectiu d’eradicar la tuberculosi, la brucel·losi, la peripneumònia enzoòtica i la leucosi bovina.
 
Actualment, aquest objectiu s’ha assolit en totes les explotacions bovines a excepció de la tuberculosi, de la qual encara se’n declaren uns pocs casos anuals; l’any 2011 van ser 30 brots i les dades preliminars del 2012 indiquen que només 11 ramats es van veure afectats per aquesta malaltia, la qual cosa indica una reducció molt important en només un any.
 
No obstant, el sector boví té com a objectius estratègics reduir la incidència de les malalties animals i millorar la competitivitat. Per aquest motiu, cal que l’administració de la Generalitat ajudi en aquest procés ordenant les pautes sanitàries dels ramats bovins tot incorporant noves malalties al programa sanitari de prevenció i lluita. El fet que els ramats bovins puguin disposar del títol d’indemne de determinades malalties suposa una garantia addicional que millora les transaccions comercials i que permet incrementar la competitivitat de les explotacions de boví reproductor de Catalunya.
 
En aquest context es pretén incorporar la lluita contra la rinotraqueïtis infecciosa bovina (IBR)n que ha de comportar per a certes explotacions garanties addicionals per als intercanvi intracomunitaris d’animals de l’espècie bovina d’acord amb la Decisió 2004/558/CE, de 15 de juliol, que aplica la Directiva 64/432/CEE.  
 
Aquesta Ordre és una eina que facilitarà la implantació progressiva de les mesures sanitàries necessàries amb la finalitat de reduir la incidència de les malalties dels bovins i millorar la competitivitat de les explotacions.
 
El director general d’Agricultura i Ramaderia establirà, en breu, mitjançant resolució publicada al DOGC, les mesures sanitàries obligatòries del boví el contingut de les quals es farà públic al web del Departament.