DOSSIER TÈCNIC | 26/07/2012  RuralCat/DAAM

DT 57: "Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció de poma"

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha editat els Dossier Tècnic número 57 dedicat en aquesta ocasió a la "GUIA TÈCNICA Fruit.Net PER A LA PRODUCCIÓ DE POMA".

Detall de la coberta del Dossier Tècnic núm. 57

 

Aquest Dossier Tècnic  ens dona  a conèixer i ens informa sobre: Què és el Fruit.Net? i sobre la Guia tècnica Fruit.Net per a la producció de poma i el resultats de l'aplicació d'aquesta Guia Tècnica Fruit.Net. Finalment, en el seu Annex es donen els Primers resultats dels assaigs per determinar l'interval de dies necessari entre un tractament a camp i la collita perquè el residu no superi el límit de detecció.

 

La presentació del Dossier Tècnic en aquesta ocasió la realitza el Sr. Domènec Vila Navarra, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en l’entrevista de la contraportada podem conèixer l’opinió del Sr. Venanci Grau i Marull, President de la IGP Poma de Girona