ALIMENTACIÓ | 02/08/2012  AlimenCat/Asozumos

Els espanyols consumeixen 22,5 litres de suc a l'any

Segons l'últim informe elaborat per Canadean per l'Associació de la Indústria de Sucs i Nèctars de la Unió Europea (AIJN), el mercat espanyol de sucs i nèctars va ser de 1.068 milions de litres, el 2011. Aquesta xifra que representa el 10 per cent del mercat total europeu, amb 10.771.000 de litres, només és superada per Alemanya, França i Regne Unit. Quant al consum per càpita, els espanyols també tenen una posició molt rellevant dins d'Europa, amb 22,5 litres per càpita.

 El consum espanyol, segons AIJN, està força estabilitzat des de 2007 en una xifra propera als 1.100 milions de litres anuals. Els espanyols bevem menys que els alemanys (34 litres per càpita), però més que els britànics (amb 21,8 litres) i ens acostem al nivell dels països escandinaus o molt desenvolupats (Suècia i Holanda amb 27 i 28 litres). Els mesos d'estiu representen el període de major consum de sucs i nèctars. De fet, segons el panell de consum alimentari del Ministeri d'Agricultura, prop del 50 per cent del consum a les llars correspon al període de juny a setembre.

Quant al mercat total de sucs i nèctars, un 45,03 per cent correspon als sucs i un 54,96 per cent als nèctars. Els sucs refrigerats encara suposen una petita part del mercat, encara que ha augmentat el 2011 un 8,9 per cent. En sucs, els productes procedents de concentrat segueixen representat la major part de la categoria, amb un 81,2 per cent de les vendes.

Per tipus d'envasos, els diferents formats de cartró segueixen representant tres quartes parts del mercat (78 per cent), mentre que l'envàs plàstic segueix amb els mateixos valors que el 2009, un 14 per cent, en detriment del tradicional envàs de vidre, que ja ha baixat al 8,1 per cent de quota de mercat.

Pel que fa als canals de comercialització, les vendes per al seu consum a la llar capten un 76 per cent del volum total, amb un creixement lleugerament superior al del conjunt del mercat, mentre que el consum en els canals d'hoteleria i restauració es troba pràcticament ancorat en els mateixos volums en els últims cinc anys, i les vendes en el canal impuls van guanyant posicions lentament.

Respecte als sabors, el mercat de sucs i nèctars espanyol està concentrat fonamentalment en tres sabors, que capten el 68,5 per cent del consum total i que creixen per sobre de la mitjana sectorial en l'últim any, excepte en el cas del préssec.

El suc de taronja és el rei de la categoria, amb un 28,6 per cent del mercat i un 2 per cent de progressió durant 2011, seguit de la pinya (amb una quota del 20 per cent) i el préssec (19,7 per cent). Cal destacar el desenvolupament que estan experimentant els productes que combinen diverses fruites en la seva composició, que van créixer l'any passat un espectacular 10 per cent.